Başka yere atanan memurun yolluğu nasıl ödenir ?

14 Eylül 2016 Çarşamba 12:14

Başka yere atanan memurun yolluğu nasıl alınır ?

Başka yere atanan memurun yolluğu nasıl ödenir ?
Yurtiçinde memuriyet mahalli dışına sürekli görevle atanan memurlara;  yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı unsurlarından oluşan “sürekli görev harcırahı ödenmektedir.

6245 sayılı Harcırah Kanunu, sürekli görevle yurtiçinde başka yere atanan memurlara ödenecek harcırahın hangi unsurlardan oluşacağını ve nasıl ödeneceğini düzenlemiştir.

Yurtiçinde sürekli görev harcırahı

Kanundaki düzenlemeye göre, yurtiçinde memuriyet mahalli dışında bir yere sürekli görevle atanan memura;

1-Yol masrafı: Gidilecek yere kadar taşıt ücreti ödenir.

2-Gündelik: Yolda geçecek süre (her 24 saat) için, memurun gündelik miktarı kadar ödeme yapılır. (2016 yılında geçerli olan gündelik tutarları için 

3-Aile masrafı: Memur için ödenecek taşıt ücreti ve gündelik tutarı, aile fertlerinin her biri için de ödenir. Aile masrafı ödenirken aile fertlerinin sayısına bakılmaz. (Aile fertleri; memurun, harcırah verilmesini gerektiren olay sırasında evlilik bağıyla bağlı olduğu eşi ile bakmakla yükümlü olduğu çocukları, anne ve babası ile erkek ve kız kardeşlerinden oluşur)

4-Yer değiştirme masrafı:  

-Memur için: gündeliğinin 20 katı ile her kilometre/denizmili için gündeliğinin %5’i ödenir.

-Memurun harcıraha müstehak aile fertlerinin (en çok 4 kişi)her biri için: memurun gündeliğinin 10 katı ödenir.

Başka yere atanan memurun eşinin de memur olması

Başka yere atanan memurun eşinin de memur olması durumunda, memura yukarıda belirtilen şekilde (aile masrafı ve yer değiştirme masrafı hesabına eş dahil edilmeden) yurtiçi sürekli görev harcırahı ödenecek ve;

**Memurun atandığı yere atanan eşine; yol (taşıt) masrafı, yolda geçecek her 24 saatlik süre için memurun eşinin müstahak olduğu gündelik tutarı ile gündeliğin 20 katı ve her kilometre/denizmili için gündeliğin %2,5’i ödenecektir.

**Memurun atandığı yer dışında bir yere atanan eşine; yol (taşıt) masrafı, yolda geçecek her 24 saatlik süre için memurun eşinin müstahak olduğu gündelik tutarı ile gündeliğin 20 katı ve her kilometre/denizmili için gündeliğin %5’i ödenecektir.

Sürekli görev harcırah ödemesin ilişkin bazı açıklamalar

Memura, anne ve babası ile kardeşlerinden dolayı sürekli görev harcırahı ödenebilmesi için, bu kişilere bakmakla yükümlü olduğuna ve aynı konutta oturulduğuna dair belge ibraz etmesi gerekecektir.

Yol masrafının ödenirken, gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan yol ve taşıt aracına göre hesaplama yapılır. 

Memur ve aile fertleri için gündelik tutarı hesaplanırken, seyahati edilen aracın hareket saati ile gidilecek yere varış saati göz önünde bulundurulur. Her 24 saat 1 gün, 24 saatten az süreler 1 gün, 24 saati aşan ve tam gün olmayan süreler de 1 gün sayılarak bulunacak gün sayısına göre gündelik ödenir.

Hesaplanan yurtiçi sürekli görev harcırahı tutarı üzerinden sadece %0,759 (binde 7,59) oranında damga vergisi kesilir.

memurunyeri

Yorum Gönder

@name x