Belediyelere sınavsız nasıl işe girilir ?

07 Eylül 2016 Çarşamba 11:38

Belediyelere nasıl memur alınır ?

Belediyelere sınavsız nasıl işe girilir ?
Belediye ve bağlı kuruluşlarında sözleşmeli personel çalıştırılması hususu 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinde düzenlenmiştir.

49 uncu madde ile belediye ve bağlı kuruluşlarında iki tür sözleşmeli personel istihdamı belirlenmiş olup bunlar tam zamanlı sözleşmeli personel ve kısmi zamanlı sözleşmeli personel istihdamıdır.

Memurunyeri.com olarak hazırladığımız bu yazının da konusunu oluşturan tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamına  49 uncu maddede yer verilmiştir.

Tam zamanlı sözleşmeli personel nedir?

5393 sayılı Belediye Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, belediye ve bağlı kuruluşlarında norm kadroya uygun olarak yıllık sözleşme ile çalıştırılan uzman ve teknik personeldir.

Hangi unvanlarda sözleşmeli personel çalıştırılabilir?

Belediyenin norm kadrosunda yer verilen kadro unvanları dikkate alınarak, avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen, tekniker, fizikçi, jeolog, teknik ressam, pilot, ölçü ayar memuru, çocuk eğiticisi, sosyolog, sağlık memuru, eczacı, kütüphaneci, ekonomist gibi uzmanlık ve teknik bilgi isteyen pozisyonlarda sözleşmeli personel istihdamı mümkündür.

Ancak belediye, sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapamadığı için sözleşmeli çalıştırılacak personel sayısı da sınırlıdır.

Tam zamanlı personel ücretleri ne kadardır?

Sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücretlerin tavanı, bu pozisyonların karşlığı olarak belirlenmiş kadro unvanlarındaki maaşlara göre ayarlanmaktadır. Maliye Bakanlığı her yıl çıkardığı genelge ile 5393 sayılı kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personelin unvan bazında ücret tavanları ve bu personele ödenecek ek ödeme tutarlarını belirlenmektedir. Belediye meclisi kararı ile bu tavan ücretlerin altında ücret belirlenmesi de mümkün bulunmaktadır.

Tam zamanlı personel için aranan nitelikler nelerdir?

Belediye ve bağlı kuruluşlarında tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalışmak için,

-Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda aranan nitelikleri taşımak,

-Yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımak,

-Pozisyon için gerekli öğrenim şartını karşılamak

gerekmektedir.

Tam zamanlı sözleşmeli personel pozisyonuna atanmak için sınav gerekli midir?

Tam zamanlı sözleşmeli personel pozisyonuna atanmak için sınav kazanma şartı bulunmamaktadır.


memurunyeri

Yorum Gönder

@name x