Bir kadroya görevlendirilmek atama hakkını verir mi ?

01 Eylül 2016 Perşembe 17:24

BİR KADRODA GÖREVLENDİRİLMİŞ OLMAK, O KADROYA ATANMA HAKKI KAZANDIRIR MI?

Bir kadroya görevlendirilmek atama hakkını verir mi ?

Devlet memurlarının, kendi kurumlarına veya başka kurumlara ait kadrolarda geçici görev, vekalet, ikinci görev, tedvir gibi yollarla görevlendirildikleri durumlara rastlanmaktadır.

Görevlendirildikleri kadroya ait görevleri bir süre yerine getiren memurlar, söz konusu kadroya atanma haklarının olduğu yaklaşımından hareketle, görevlendirmelerinin sona erdirilmesi işlemleri ile yerlerine asaleten atama yapılması işlemlerine karşı yargı yoluna da başvurabilmektedirler.

Görevlendirmenin kaldırılması

Bir kadroya ait görevleri yürütmek üzere çeşitli yollarla (asaleten atama dışında) memurların görevlendirilmesi, kurumların takdiri ile yapılmakta olup, bu görevlendirmelerin ilgili kurumlar tarafından istendiği anda kaldırılması da mümkündür.

Görevlendirme yapılan kadrolara asaleten atama yapılacağı zaman ya da atama yapılmadan da ilgili memurların bu kadrolardaki görevlendirmelerinin kaldırılması mümkün olabilirken, görevlendirmesi kaldırılan memurların “görevlendirmenin kaldırılması” işlemine karşı dava açtıkları da görülebilmektedir.

Görevlendirmenin kazanılmış hak oluşturması

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolara çeşitli yollarla yapılan görevlendirmelerin;

-Hizmet gereklerinden kaynaklanan geçici uygulamalar olması,

-Çeşitli yollarla yapılmasının mümkün olması,

-Görevlendirilenlerin asıl kadroları ile hukuki bağlarını sürdürüyor olması,

-Görevlendirme düzenlemesinin asaleten atamaya engel teşkil etmemesi

nedeniyle, hakkında görevlendirme işlemi yapılmış memur için söz konusu görevlendirmenin bir hak oluşturmayacağını ve o kadroya başka birinin görevlendirilmesinin veya asaleten atamasının da mümkün olduğunu değerlendirmekteyiz.

Örnek Karar… 

memurunyeri

Yorum Gönder

@name x