Bir vali görevini yapıyor

08 Kasım 2016 Salı 09:00

Neredeyse her sokak başında karşımıza çıkan ve son yıllarda okul önlerini, üniversite kampüslerini, öğrenci yurtlarını çembere alan alkollü işletmelere sonunda bir vali "dur" dedi.

Bir vali görevini yapıyor

Neredeyse her sokak başında karşımıza çıkan ve son yıllarda okul önlerini, üniversite kampüslerini, öğrenci yurtlarını çembere alan alkollü işletmelere sonunda bir vali "dur" dedi. Siirt Valiliği kanunun kendisine verdiği yetkiyi kullanarak, üniversite, havalimanı, öğrenci yurtları ve çevresi ile Kezer Çayı bölgesinde her türlü alkol tüketiminin yasakladığını duyurdu.

"Pilot" olmasın, "örnek" olsun!

Tütün mamulleri ve alkollü içkilerin satışına ve sunumuna ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik" bahsinde alkollü içkilerin perakende veya açık olarak satışının yapıldığı yerler ile örgün eğitim kurumları ve dershaneler, öğrenci yurtları ve ibadethaneler arasında kapıdan kapıya en az yüz metre mesafenin bulunması şartı Siirt Valiliği tarafından uygulanmaya başlandı. Ümit ederiz ki, bu olumlu adım Siirt özelinde "pilot" bir uygulama olarak kalmaz ve diğer il valileri de üzerlerine düşeni ivedi bir şekilde yerine getirirler.

Yasaya rağmen uygulamaya geçilmiyor

Resmi Gazete'nin 07.01.2011 tarihli sayısında, "Tütün mamulleri ve alkollü içkilerin satışına ve sunumuna ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik" bahsi, alkollü içeceklerin okul, üniversite, dershane, yurt gibi alanlara yakınlığına ilişkin düzenlemeyi içeriyor. 2011 yılında yürürlüğe giren yasaya göre, "Alkollü içkilerin perakende veya açık olarak satışının yapıldığı yerler ile örgün eğitim kurumları ve dershaneler, öğrenci yurtları ve ibadethaneler arasında kapıdan kapıya en az yüz metre mesafenin bulunması zorunludur. Mesafe şartı, satış belgesinin verildiği tarih itibarıyla aranır. Ancak 11.6.2013 tarihinden önce işyeri açma ve çalışma ruhsatı ve satış belgesi almış işletmeler için bu şart aranmaz. Bu işletme sahipleri işletmelerini birinci ve ikinci derece kan hısımlarına devredebilir. Mesafe şartı, turizm belgeli işletmeler için uygulanmaz" deniliyor.

Siirt Valiliği, üniversite, havalimanı, öğrenci yurtları ve çevresi ile Kezer Çayı bölgesinde her türlü alkol tüketimi, seyyar satıcıların satışı, sosyal ve kültürel amaçlı toplantı, piknik, hayvan otlatma gibi etkinlikleri yasakladığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, yüksek öğretim kurumları ve yerleşkelerinde, kayıt dönemi ve eğitim-öğretim döneminde, öğretim ortamının bozulmasına yönelik faaliyetlerin önüne geçilebilmesi, güvenliğin devamının sağlanabilmesi, üniversite öğrenci yurtları ve yakın çevresinde olası olaylar öncesi, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının önem taşıdığı belirtildi.

Uymayanlara cezai yaptırım

Bu bağlamda, yukarıda belirtilen hususlar dikkatle değerlendirilecek, herhangi bir aksaklığa meydan verilmeksizin uygulanmasını, aksine hareket edenler ile emirlere duyarsız kalanlara fiil ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi gereği yasal işlem yapılacaktır."

Eğitim kurumları yakınında yasaklandı

Valilik açıklamasında şöyle denildi: "Üniversiteler ile bunlara bağlı yüksek öğretim kurumlarında, öğrenci yurtları ve çevresinde meydana gelebilecek olaylara karşı gerekli güvenlik tedbirlerinin aldırılması, kamu düzeninin sağlanması, yasal olmayan eylem ve etkinliklere meydan verilmemesi, öğrenci, eğitimci ve velilerin okulla ilgisi olmayan huzur ve güveni bozan şahıslar ile okul çevrelerinde bulunan seyyar satıcıların hal ve hareketleriyle öğrencilere rahatsızlık veren şahısların men edilmesi, ailesinin ve kurumun bilgisi dışında evden ve yurtlardan kaçan veya kaybolan, çocuk ve gençlerin başlarına gelebilecek ve ileride yaşamlarını olumsuz yönde etkileyecek olayların engellenmesi maksadıyla; Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi yol kavşağı-Siirt Havaalanı arasındaki yol güzergahı ile Kezer çayı arasındaki bölgede, her türlü sosyal ve kültürel amaçlı toplantı, gösteri, piknik vb. etkinlikler ile hayvan otlatma, seyyar satıcılık, park halinde olduğuna bakılmaksızın her türlü aracın içinde veya dışarısında alkol tüketilmesi faaliyetleri, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun 11/c maddesi gereğince yasaklanmıştır.

Yasaya rağmen uygulamaya geçilmiyor

Resmi Gazete'nin 07.01.2011 tarihli sayısında, "Tütün mamulleri ve alkollü içkilerin satışına ve sunumuna ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik" bahsi, alkollü içeceklerin okul, üniversite, dershane, yurt gibi alanlara yakınlığına ilişkin düzenlemeyi içeriyor. 2011 yılında yürürlüğe giren yasaya göre, "Alkollü içkilerin perakende veya açık olarak satışının yapıldığı yerler ile örgün eğitim kurumları ve dershaneler, öğrenci yurtları ve ibadethaneler arasında kapıdan kapıya en az yüz metre mesafenin bulunması zorunludur. Mesafe şartı, satış belgesinin verildiği tarih itibariyle aranır. Ancak 11/6/2013 tarihinden önce işyeri açma ve çalışma ruhsatı ve satış belgesi almış işletmeler için bu şart aranmaz. Bu işletme sahipleri işletmelerini birinci ve ikinci derece kan hısımlarına devredebilir. Mesafe şartı turizm belgeli işletmeler için uygulanmaz" deniliyor.

Milli Gazete
Anahtar Kelimeler Bir vali görevini yapıyor

Yorum Gönder

@name x