Çocuk nedeni ile asgari geçim indirimi

26 Ekim 2016 Çarşamba 14:03

2017 Çocuk nedeni ile asgari geçim indirimi uygulaması hesaplaması 2017 asgari geçim indirimi hesapla

Çocuk nedeni ile asgari geçim indirimi

Çalışanların aylık ücretlerinden kesilmek üzere hesaplanan gelir vergisi tutarının bir kısmı, asgari geçim indirimi uygulanmak suretiyle maaştan kesilmemektedir.

Bazı şartların varlığına bağlı olarak miktarı belirlenen asgari geçim indirimini etkileyen unsurlardan biri de çocuk sayısıdır.

Çocuk nedeniyle asgari geçim indirimi

Çocuklarından dolayı da asgari geçim indiriminden yararlanabilen çalışanların çocuk sayısının fazla olması (belli bir sayıya kadar), yararlanacakları indirim miktarını da artırmaktadır.

Çalışanlar, birlikte oturdukları veya baktıkları (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlar dahil) çocuklardan dolayı bazı şartların varlığı halinde asgari geçim indiriminden yararlanabilmektedirler.

Bu çerçevede, kendi hesabına ticaret yapmayan veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan çocuklardan;

-18 yaşını doldurmamış olanlar,

-Öğrenimlerine devam eden erkek (bekar) çocuklardan 25 yaşını doldurmamış olanlar,

-25 yaşını doldurmuş olmakla birlikte çalışamayacak derecede malûl oldukları resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilmiş erkek (bekar) çocuklar,

-Bekar kız çocukları

için asgari geçim indiriminden yararlanılabilmektedir. 

Asgari geçim indiriminde çocuk sayısı sınırı

Çocuk sayısı, asgari geçim indirimi uygulaması bakımından sınırlamaya tabidir.

Çünkü Gelir Vergisi Kanununa göre; çalışanın kendisi için %50, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için %10, ilk iki çocuk için %7,5, üçüncü çocuk için %10, diğer çocuklar için %5 oranı esas alınarak asgari geçim indirimi miktarları belirlenmekte ve asgari geçim indiriminin tavanı asgari ücretten kesilen gelir vergisi (%15 oranıyla) tutarı kadar olmaktadır.

Uygulanacak asgari geçim indirimi miktarının, asgari ücretten kesilen gelir vergisi miktarını aşamayacak olması nedeniyle, indirim kapsamında değerlendirilecek çocuk sayısı da belli bir sınırda olmaktadır.

2016 yılı için geçerli olan belirlemelere göre;

*Eşinden dolayı asgari geçim indiriminden yararlanan bir çalışan, en çok 3 çocuk için asgari geçim indiriminden yararlanabilecektir.

*Bekar olan veya eşinden dolayı asgari geçim indiriminden yararlanmayan bir çalışan, en çok 5 çocuk için asgari geçim indiriminden yararlanabilecektir.

memurunyeri

Yorum Gönder

@name x