DSİ'de görev yapan maliye personelinin görev süresi

15 Ağustos 2016 Pazartesi 09:54

DSİ'de görev yapan maliye personelinin görev süresi uzatılıyor.

DSİ'de görev yapan maliye personelinin görev süresi

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün muhasebe hizmetlerini yürüten Maliye Bakanlığı personelinin görev süresi 5 yıl uzatılıyor.

2/11/2011 tarihinde yürürlüğe giren 662 sayılı KHK hükümleri uyarınca, o tarihte DSİ’nin muhasebe hizmetlerini yürüten personelden Maliye Bakanlığı kadrolarında bulunanların görev süresi, DSİ’nin talebi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine ve 2/11/2016 tarihine kadar uzatılabiliyordu

Meclis Genel Kurulunun gündeminde olan “Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi, İki İl Merkezinin Değiştirilmesi Ve Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına  Dair Kanun Tasarısı”, DSİ’de görev yapan Maliye Personelinin görev süresinin 5 yıla kadar uzatılabilmesine imkan tanıyor.

Tasarıya göre, DSİ’nin muhasebe hizmetleri Maliye Bakanlığı kadrolarında bulunan personel tarafından 2/11/2021 tarihine kadar yürütülebilecek. Söz konusu personelin görev süresi, DSİ’nin talebi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine uzatılacak.

Tasarının ilgili maddesi

MADDE 2- 18/12/1953 tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun geçici 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “beş” ibaresi “on” şeklinde değiştirilmiştir.

memurunyeri

Yorum Gönder

@name x