Engelli çocuğu olan memurun hakları 2017

11 Ekim 2016 Salı 14:47

2017 yılı son kanunlar,yönetmelikler,Engelli çocuğu olan memurun hakları neler ?

Engelli çocuğu olan memurun hakları 2017

Devlet memurlarına çocuklarından dolayı tanınan haklar, engelli çocuğu bulunanlar için farklı olmaktadır.

Engelli çocuğu olan Devlet memurları için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer bazı düzenlemelerde ilave bazı haklar tanınmıştır.

Bu haklardan bazıları şunlar:

**Çocuğu en az %70 oranında engelli olan (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla) memura, bu çocuğunun hastalanması hâlinde hastalık raporuna dayalı olarak bir yılda toptan veya bölümler hâlinde kullanılmak üzere on güne kadar mazeret izni verilir.

**Zorunlu yer değiştirmeye (rotasyona) tabi memurun bakmakla yükümlü engelli çocuğunun olması halinde, memurun bu engellilik durumundan kaynaklı yer değiştirme talebi ilgili düzenlemeler dahilinde karşılanır.

**Çocuğu engelli doğan veya doğumdan sonraki 12 ay içinde çocuğunun engellilik durumu tespit edilen kadın memur, doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden başlamak üzere (isteği hâlinde ve çocuğun hayatta olması kaydıyla) 12 ay süreyle günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilir.

**Hayatını başkasının yardım veya bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede engelli çocuğu olan memur, bu çocuğunun memuriyet mahalli dışında resmî veya özel eğitim ve öğretim kuruluşlarında eğitim ve öğretim yapacağını özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından belgelendirilmesi hâlinde, talebi üzerine eğitim ve öğretim kuruluşlarının bulunduğu il veya ilçe sınırları dahilinde kurumunda bulunan durumuna uygun boş bir kadroya atanır.

**Engelli çocuğu olan memur maaş ödemesi yapılırken, brüt maaşından kesilecek gelir vergisine esas matrah üzerinden çocuğunun engel oranına bağlı olarak belli bir tutar indirilir. Bu indirim, memurun maaşından kesilen gelir vergisinin daha az olmasını sağlar ve net maaşında az da olsa bir artışa neden olur.

memurunyeri

Yorum Gönder

@name x