Eşi şirket kuran memur ceza alır mı ?

28 Ağustos 2016 Pazar 12:06

Eşi şirket kurup gelir elde eden memur ceza alır mı ?

Eşi şirket kuran memur ceza alır mı ?

Eşinin ticaret veya kazanç getirici faaliyetlerini belli bir süre içinde kurumuna bildirmeyen memur disiplin cezası alabilir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu; memurlar için yasaklanan ticaret veya kazanç getirici faaliyetleri memurun eşinin yapması halinde, durumu 15 gün içinde kurumuna bildirmeyen memurlar hakkında disiplin cezası verilmesine hükmetmiştir.

Memurun kurumuna bildirmesi gereken faaliyetler (eşinin faaliyetleri) 

Devlet memurunun eşi;

*Türk Ticaret Kanununa göre (tacir) veya (esnaf) sayılmalarını gerektirecek faaliyette bulunduğunda,

*Ticaret ve sanayi müesseselerinde görev aldığında,

*Ticari mümessil veya ticari vekil olduğunda,

*Kollektif şirket ortağı olduğunda,

-Komandit şirkette komandite (sınırsız sorumlu) ortak olduğunda,

-Adi şirket kurduğunda,

-Ortağı olduğu limitet veya anonim şirketin yönetim ve denetimde görev aldığında; bu şirketlerin personeli sayılacak bir görev aldığında; şirketin kanuni temsilcisi olduğunda,

-Ortağı olduğu kooperatif şirketin (üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri hariç) yönetim ve denetimde görev aldığında; bu şirketlerin personeli sayılacak bir görev aldığında; şirketin kanuni temsilcisi olduğunda,

-Meslekî faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açtığında,

-Gerçek kişilere veya özel hukuk tüzel kişilerine ya da kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir işyerinde veya vakıf üniversitelerinde çalıştığında

15 gün içinde, bu durumun memur tarafından kendi kurumuna yazılı olarak bildirilmesi gerekir.

Memurun bildirim yükümlülüğünün doğması ve bildirim yapmaması hali

Eşinin faaliyetlerini kurumuna bildirme yükümlülüğü doğabilmesi için, memurun eşinin yukarıda sayılan faaliyetlerde süreklilik gösterecek şekilde bulunması gerekir.

Eşinin faaliyetlerini kurumuna bildirmekle yükümlü olmasına rağmen, süresi içinde bildirimde bulunmayan memur hakkında, 657 sayılı Kanunun 125/B/b maddesinde uyarınca  “kınama cezası” verilmesi gerekecektir.

Söz konusu maddede,  “b) Eşlerinin, … kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek”, memur hakkında kınama cezası verilmesini gerektiren fiil ve haller arasında sayılmıştır.

memurunyeri

Yorum Gönder

@name x