İşçiler için yarım zamanlı çalışma hakkı

08 Kasım 2016 Salı 11:30

İşçiler için yarım zamanlı çalışma hakkı detayları 8 Kasım 2016 Resmi Gazete

İşçiler için yarım zamanlı çalışma hakkı

Hem memur hem de işçilere, çocukları mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar, yarım zamanlı çalışma hakkı veren kanun hükümleri, 6663 sayılı Kanununla 2016 yılı Ocak ayı başında yürürlüğe konuldu.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için, uygulama yönetmeliklerinin yayımlanması gerekiyordu. Memurlar.net olarak bir süredir yaptığımız haberlerle bu takibi yapmamıza rağmen, memurlara dair yönetmelik hala yayımlanmadı.

Ancak işçilere dair yönetmelik 8 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

İşçiler için yayımlanan yönetmeliğe göre, çocuk 6 yaşına gelene kadar talep edilebilecek bu izni, işverenin karşılaması zorunludur.

Sadece 4 çalışma şeklinde bu izin işverenin iznine tabidir. Bunlar da şu şekildedir:
a) Özel sağlık kuruluşlarında ilgili mevzuat uyarınca mesul müdür, sorumlu hekim, laboratuvar sorumlusu ve sağlık hizmetinden sayılan işlerde tam zamanlı çalışması öngörülenler tarafından yerine getirilen işlerde,
b) Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen sanayiden sayılan işlerde,
c) Nitelikleri dolayısıyla bir yıldan az süren mevsimlik, kampanya veya taahhüt işlerinde,
ç) İş süresinin haftanın çalışma günlerine bölünmesi suretiyle yürütülmesine nitelikleri bakımından uygun olmayan işlerde,

Bu hükümde geçen, "sağlık hizmetinden sayılan işler" tabiri yönetmeliğin 16. maddesinde ise şu şekilde açıklanmıştır:

Tabipler ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar,
Hemşire,
Ebe ve optisyenler ile
1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun ek 13 üncü maddesinde tanımlanan diğer meslek mensupları (Klinik psikolog, Fizyoterapist, Odyolog, Diyetisyen, Dil ve konuşma terapisti, Podolog, Sağlık fizikçisi, Anestezi teknisyeni/teknikeri, Tıbbi laboratuvar ve patoloji teknikeri, Tıbbi görüntüleme teknisyeni/teknikeri, Ağız ve diş sağlığı teknikeri, Diş protez teknikeri, Tıbbi protez ve ortez teknisyeni/teknikeri, Ameliyathane teknikeri, Adli tıp teknikeri, Odyometri teknikeri, Diyaliz tekniker, Fizyoterapi tekniker, Perfüzyonis, Radyoterapi teknikeri, Eczane teknikeri, İş ve uğraşı terapisti (Ergoterapist), İş ve uğraşı teknikeri (Ergoterapi teknikeri), Elektronörofizyoloji teknikeri, Mamografi teknikeri, Acil tıp teknikeri, Hemşire yardımcısı, Ebe yardımcısı, Sağlık bakım teknisyeni)

Yapılan düzenleme, memurlar için yürürlüğe konulacak yönetmelikte de sağlık personeline verilecek izinlerin amirin iznine bağlanması şartının ipuçlarını göstermektedir. Bunun dışında örneğin öğretmenler için kısıtlayıcı bir hüküm yer almamıştır.

Memurlar.Net - Özel

Yorum Gönder

@name x