Kadro sayıları değişen kamu kurumları

29 Eylül 2016 Perşembe 16:46

Kadro sayıları değişen kamu kurumları ve kadro sayıları

Kadro sayıları değişen kamu kurumları

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Danıştay Başkanlığına ait bazı kadrolarda dolu/boş değişikliği, Savunma Sanayii Müsteşarlığında ise boş kadro değişikliği yapıldı.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan 2016/9161 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yapılan kadro değişikliklerinin bazıları derece terfilerine yönelik dolu kadro değişiklikleri olurken, bazıları ise ilk defa veya naklen ya da görevde yükselme suretiyle atama yapmaya yönelik boş kadro değişiklikleri şeklinde oldu.

Değişiklik yapılan kadrolar için tıklayınız …

Yapılan boş kadro değişikliklerinden bazıları şöyle:

**Savunma Sanayii Müsteşarlığında, Müsteşar Yardımcısı sayısı 1 adet artırıldı.

**Orman ve Su İşleri Bakanlığında,13 üncü derecede toplam 85 adet Hizmetli kadrosu ihdas edildi. Bu kadrolara ilk defa atama yoluyla lise mezunu personel alımı yapılması bekleniyor.

**Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde, 1 inci derecede 18 adet Şube Müdürü kadrosu ihdas edildi. Bu kadrolara görevde yükselme suretiyle veya naklen atama yapılması bekleniyor.

**Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda, 9 uncu derecede 50 adet Sağlık Denetçi Yardımcısı kadrosu ihdas edildi. Bu kadrolara KPSS sonucuna göre giriş sınavı yapılmak suretiyle personel alımı yapılması bekleniyor.

Bugün yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2016/9161

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolarda düzenleme yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci ve 9 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/9/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

19/9/2016 TARİHLİ VE 2016/9161 SAYILI KARARNAMENİN EKİ-KARAR

MADDE 1 ‒ (1) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolardan; ekli (3) sayılı cetvellerde yer alan dolu kadroların dereceleri ve ekli (4) sayılı cetvellerde yer alan boş kadroların sınıf, unvan ve dereceleri aynı cetvellerde gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 ‒ (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 ‒ (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

memurunyeri

Yorum Gönder

@name x