Kamu ihale kurumu personel yönetmeliği değişikliği

19 Kasım 2016 Cumartesi 16:46

Kamu ihale kurumu personel yönetmeliği değişikliği

Kamu ihale kurumu personel yönetmeliği değişikliği

Kamu İhale Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde değişiklikler yapıldı ve “Hukuk Danışmanı” kadrosuna açıktan, yeniden veya naklen atanacaklarda aranan hizmet süresi şartı değiştirildi.

Kamu İhale Kurumunda, meslek personeli dışındaki kadrolara KPSS puanları esas alınarak ilk defa yapılacak atamalara ilişkin yazılı ve/veya sözlü sınav duyurularının Resmi Gazete ile Devlet Personel Başkanlığı ve kurum internet adresinden yapılması hususu düzenlendi.

Kamu İhale Kurumunda “Hukuk Danışmanı” kadrosuna açıktan, yeniden veya naklen atanacaklarda aranan hizmet süresi şartı değiştirildi. Aranan diğer şartları taşıyanlardan, kamuda en az altı yıl hizmeti bulunanlar Hukuk Danışmanı kadrosuna atanabilecek. Değişiklik öncesinde söz konusu kadroya atanmada, “en az iki yılı Kurumda olmak üzere meslekleri ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarında en az dört yıl ve üzeri kamu hizmeti bulunmak.” şartı aranıyordu

KAMU İHALE KURUMU İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/12/2010 tarihli ve 27792 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve ülke çapında tirajı yüksek gazetelerden asgari biri ve Başkan tarafından uygun görülecek diğer araçlarla” ibaresi “ile Devlet Personel Başkanlığı ve kurum internet adresinden” olarak değiştirilmiş ve beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (f) bendinde yer alan “en az iki yılı Kurumda olmak üzere meslekleri ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarında en az dört yıl ve üzeri kamu hizmeti bulunmak.” ibaresi “kamuda en az altı yıl hizmeti bulunmak.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür. 

memurunyeri

Yorum Gönder

@name x