Kamu Kılık Kıyafet Yönetmeliği değişti

11 Kasım 2016 Cuma 09:49

657 Memurlar Kanunu Kamu Kılık Kıyafet Yönetmeliği son hali ve yapılan değişiklikler

Kamu Kılık Kıyafet Yönetmeliği değişti

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

2016/9432 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bugün yürürlüğe konulan Yönetmelik değişikliğiyle; kılık ve kıyafet yönüyle özel yönetmeliklerinde belirtilen usul ve esaslara tabi olan asker personelden, kimlerin kılık-kıyafetinin özel yönetmelikle düzenleneceği unvan belirtmek suretiyle yeniden düzenlendi.

Yönetmeliğin, kılık ve kıyafetleri özel yönetmelikle belirlenenlere ilişkin düzenlemesinde yer alan “Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görev yapanlar” ibaresi “Türk Silâhlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görev yapan subay, sözleşmeli subay, yedek subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş, uzman jandarma, sözleşmeli erbaş ve er ile erbaş ve erler” şeklinde değiştirildi.

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN PERSONELİN KILIK VE KIYAFETİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görev yapanlar” ibaresi “Türk Silâhlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görev yapan subay, sözleşmeli subay, yedek subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş, uzman jandarma, sözleşmeli erbaş ve er ile erbaş ve erler” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


memurunyeri

Yorum Gönder

@name x