banner27

Kamu şube müdürü maaşları 2017

10 Ekim 2016 Pazartesi 22:00

2017 Kamu şube müdürü maaşları ne kadar ?

Kamu şube müdürü maaşları 2017

Çeşitli hizmet sınıflarında ve unvanlarda görev yapan Devlet memurları, Genel İdare Hizmetleri Sınıfı kapsamındaki “Şube Müdürü” unvanlı kadrolara atandıklarında aylık net maaşları değişmekte (artmakta ve bazılarının azalmakta), ancak görülen değişimin miktarı her memur için aynı olmamaktadır.

Şube Müdürü kadrosuna atanmadan önceki kadro unvanlarına ilişkin maaş miktarlarının ile ilgililerin mesleki kariyerleri nedeniyle Şube Müdürü kadrosunda alacakları maaş miktarlarının farklı olması, Şube Müdürü kadrosuna atananların maaşında görülecek değişimin ve miktarının da farklı olması sonucunu doğurmaktadır.

Şube müdürü kadrosuna atananların maaşındaki değişme

Bazı hizmet sınıflarında çeşitli unvanlarda görev yapan,  kazanılmış hak aylık seviyesi 1/4 ve hizmet süresi en az 25 yıl olan yükseköğrenim mezunu Devlet memurlarının, 1 inci derece Şube Müdürü kadrosuna atanmaları durumunda, aylık net maaşlarının ne kadar artacağı bilgisine aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. (Tabloda yer verilen unvanların adalet hizmetleri tazminatından yararlanmadığı varsayılmıştır).

Şube Müdürü olunca net maaştaki artış (2016 yılı ikinci altı ayında)

Derece Kademe Hizmet Yılı Yeni Unvan Eski Unvan Maaştaki net artış
1/4 25 yıl ve üstü Şube Müdürü Veteriner Hekim 51 TL
Diş Hekimi 59 TL
Mühendis 105 TL
Avukat 165 TL
İstatistikçi 545 TL
Eczacı 554 TL
Hemşire (mesleki lisans) 807 TL
Kütüphaneci 810 TL
Tekniker 812 TL
Vaiz 926 TL
Uzman (kariyer olmayan) 1.016 TL
Öğretmen 1.059 TL
Şef 1.091 TL
VHKİ 1.202 TL
Memur 1.299 TL

NOT: Hesaplama yapılırken;

-Gelir vergisi oranı %15 olarak uygulanmıştır.

-Döner sermayeden yararlanan personel için, sabit döner sermaye (emsali personele ödenen net ek ödeme tutarında) ücrete dahil edilmiştir.

-Çalışılan kurum ve bölgelerden kaynaklı ödeme farklılıkları dikkate alınmamıştır.

-Ek ders ücreti, vekâlet ücreti ve ilave tazminat gibi ödemeler dikkate alınmamıştır.

memurunyeri

Yorum Gönder

@name x