Kamuda yanlışlıkla ödenen fazla ücretin faizi alınır mı ?

21 Ekim 2016 Cuma 15:44

Kamuda yanlışlıkla ödenen fazla ücretin faizi alınır mı ? on verilen karar ne ?

Kamuda yanlışlıkla ödenen fazla ücretin faizi alınır mı ?

Usulsüz olarak başka bir kadroya atanan Devlet memuruna, yeni görevinden dolayı ödenen maaş farkları geri alınırken, bazı hallerde ilgiliden yasal faiz de talep edilebiliyor.

Devlet memurunun usulsüz şekilde başka bir kadroya atanması durumunda, süre aranmaksızın bu işlemin geri alınması mümkündür. Ancak, ataması geri alınan kişiye bu hatalı atama işlemi nedeniyle yapılmış olan ödemelerin geri alınması ve tahsil edilecek miktar için faiz işletilmesi konularında farklı değerlendirmeler yapılabilmektedir.

Benzer bil olayda açılan davayı temyiz aşamasında değerlendiren Danıştay 5. Dairesi;

-İdarelerin yokluk, açık hata, memurun gerçek dışı beyanı ve hilesi hallerinde süre aranmaksızın bütün işlemlerini geri alabileceğinin kuşkusuz olduğuna,

-Usulsüz olarak başka bir kadroya atanan kişinin, bu kadroda aldığı maaş ile önceki kadrosunda alması gereken maaş arasındaki farkın her zaman geri alınabileceğine,

-Fazladan ödenen miktar için yasal faiz istenebilmesinin, geri alınma işleminin ilgiliye tebliğinden sonra verilen süre içinde ödenmemesi halinde mümkün olacağına,

-Açık hata kapsamında yapılan ödemelere yasal faiz hükmedileceğine yönelik herhangi bir mevzuat hükmünün bulunmadığına

hükmetmiştir.

Karar için tıklayınız …

memurunyeri

Yorum Gönder

@name x