Lise ve ön lisans mezunu meurların ek göstergesi

03 Kasım 2016 Perşembe 23:35

Lise ve ön lisans mezunu meurların ek göstergesi ne kadar ?

Lise ve ön lisans mezunu meurların ek göstergesi

Hizmet sınıfları, görev türleri, eğitim durumları ve aylık aldıkları dereceler itibariyle Devlet memurları hakkında geçerli olan ek göstergeler, memurların aylık ücretlerinin yanı sıra emeklilik haklarını da etkilemektedir.

Devlet memurlarının emekli olmaları halinde alacakları emekli maaşı ve emekli ikramiyesinin miktarını, ayrıca ayıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre alan memurların aylık maaş miktarını bir unsur olması nedeniyle memurlar tarafından önemsenen ek gösterge, önlisans ve lise mezunu memurlar için (yardımcı hizmetler sınıfı kapsamında görev yapanlar hariç) sadece ilk dört dereceli kadrolarda bulunanlar hakkında uygulanmaktadır.

Lise ve dengi okul mezunlarının ek göstergesi

Lise veya dengi (mesleki/teknik) okul mezunu olarak çeşitli unvanlarda görev yapan Devlet memurlarının ek göstergesi (yardımcı hizmetler sınıfında olanlar hariç), 5 hizmet sınıfında her unvan için dereceler itibariyle aynı seviyede belirlenmiştir.

Öte yandan, öğrenim durumları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan memurlar bir üst dereceye yükselebildiğinden, eğitim durumları itibariyle en çok 3 üncü dereceye kadar yükselebilen lise mezunu Devlet memurlarının 2 nci derecenin altıncı kademesine kadar ilerlemesi mümkün olabilmektedir.

Lise ve dengi okul mezunu memurun hizmet sınıfı Kadro/aylık derecesi
4 3 2
Yardımcı Hizmetler Sınıfı 0 0 0
Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 650 800 1100
Din Hizmetleri Sınıfı 650 800 1100
Emniyet Hizmetleri Sınıfı 650 800 1100
Sağlık Hizmetleri Sınıfı 650 800 1100
Teknik Hizmetler Sınıfı 650 800 1100

Önlisans (2 yıl süreli yükseköğrenim) mezunlarının ek göstergesi

Önlisans mezunu olarak çeşitli unvanlarda görev yapan Devlet memurlarının ek göstergesi (yardımcı hizmetler sınıfında olanlar hariç), Teknik Hizmetler Sınıfına dahil 3 ve 4 üncü dereceler dışında 5 hizmet sınıfındaki her unvan için dereceler itibariyle aynı seviyede belirlenmiştir.

Önlisans mezunu memurun hizmet sınıfı Kadro/aylık   derecesi
4 3 2 1
Yardımcı Hizmetler Sınıfı 0 0 0 0
Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 800 1100 1600 2200
Din Hizmetleri Sınıfı 800 1100 1600 2200
Emniyet Hizmetleri Sınıfı 800 1100 1600 2200
Sağlık Hizmetleri Sınıfı 800 1100 1600 2200
Teknik Hizmetler Sınıfı 1100 1500 1600 2200

 

memurunyeri

Yorum Gönder

@name x