Maliye OHAL kapsamında görevden alınan personeller

04 Ekim 2016 Salı 16:13

Maliye OHAL kapsamında görevden alınan personeller hakkında bilgi

Maliye OHAL kapsamında görevden alınan personeller

15 Temmuz darbe girişimi sonrası 21 Temmuz 2016 tarihinde itibaren ülke genelinde ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan KHK’lar ile kamu görevlilerinden bazılarının görevine de son verildi.

Kamu görevinden çıkarılan personel arasında çeşitli unvanlarda Devlet memurlarının yanı sıra kariyer meslek personeli olarak bilinen unvanlardaki memurlar da yer aldı.

Maliye Bakanlığında kamu görevinden çıkarılanlar

Terör örgütlerine veya Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunan yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen kamu görevlilerinden bazıları, OHAL kapsamında çıkarılan 672 sayılı KHK eki listelerde yer verilmek suretiyle kamu görevinden çıkarıldı.

Söz konusu KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar arasında Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı personeli de yer aldı.

Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığında görev yapan çeşitli unvanlarda toplam 1642 personel kamu görevinden çıkarılırken, bunların 1237’sini kariyer unvanlar diye de tanımlanan müfettiş ve uzmanlar ile bunların yardımcıları oluşturuyor. 

Bu kurumların merkez ve taşra teşkilatı personelinden, kariyer mesleklerde olup kamu görevinden çıkarılanların unvanları itibariyle sayıları şöyle:

Unvanı Sayısı
Vergi Başmüfettişi 27
Vergi Müfettişi 362
Vergi Müfettiş Yardımcısı 149
Devlet Gelir Uzmanı 30
Devlet Gelir Uzman Yardımcısı 83
Maliye Uzmanı 56
Maliye Uzman Yardımcısı 5
Gelir Uzman Yardımcısı 132
Gelir Uzmanı 350
Defterdarlık Uzmanı 43
Toplam 1237


memurunyeri

Yorum Gönder

@name x