Memur 2017 özel hizmet tazminatı hakkında bilgi

20 Eylül 2016 Salı 13:12

Memur 2017 özel hizmet tazminatı hakkında bilgi ve ödenmemesi durumda neler olacağı

Memur 2017 özel hizmet tazminatı hakkında bilgi

Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre alanlara, aylık maaşın bir unsuru şeklinde tazminat ödemesi de yapılmaktadır. Ancak, aylık maaşın unsuru şeklinde ödenen tazminat türü her memur için aynı değildir.

Aylık maaşın unsuru şeklinde ödenen tazminat

657 sayılı Kanun kapsamında aylık alan memurlara; yürüttükleri görevin önem, sorumluluk ve niteliğine, görev yerlerinin özelliğine, hizmet sürelerine, kadro unvan ve dereceleri ile eğitim seviyelerine göre, en yüksek Devlet Memuru aylığının (ek gösterge dahil)belli oranları esas alınarak her ay tazminat ödemesi yapılmaktadır.

Aylık ücretleri 657 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenmeyen (örneğin, ücret göstergesi ve tazminat göstergesine göre aylık alan) memura ise tazminat ödemesi yapılmamaktadır. Ancak, bu şekilde ücret alan memurlardan 1/10/2008 sonrasında işe girmiş olanların sosyal güvenlik primlerinin hesaplanmasında, haklarında geçerli olan tazminat oranları kullanılmaktadır.

Aylık maaşın bir unsuru olarak ödenen tazminatların hangi işi yapanlara veya hangi görevlerde bulunanlara ödeneceği ile miktarı ve ödeme usul ve esasları, Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Zam ve Tazminat kararnameleriyle belirlenirken,  hesaplanan aylık brüt  tazminat tutarı üzerinden; 1/10/2008 öncesinde işe girenler için sadece damga vergisi kesilmekte, bu tarihten sonra işe girenler için ise damga vergisinin yanı sıra sosyal güvenlik primi kesilmektedir.

Tazminat türleri

Aylıklarını 657 sayılı Kanuna göre alan Devlet memurlarından; Genel İdare Hizmetleri, Teknik Hizmetler, Sağlık Hizmetleri, Avukatlık Hizmetleri ve Milli İstihbarat Hizmetleri sınıflarına dahil kadrolarda görev yapanlara “Özel Hizmet Tazminatı” (bazılarına Adalet Hizmetleri Tazminatı) adı altında ödeme yapılırken, diğer hizmet sınıflarında görev yapanlara ise farklı adlar altında tazminat ödemesi yapılmaktadır.

**Eğitim Öğretim Tazminatı: Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda fiilen öğretmenlik yapanlara (Öğretmen unvanlı kadrolarda bulunanlardan okul müdürü ve okul müdür yardımcısı, yönetici ve eğitim uzmanı olarak görevlendirilenler ile cezaevi okullarında çalışan öğretmenler dahil olmak üzere) ödenir.

**Din Hizmetleri Tazminatı: İl müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, eğitim görevlisi Din Hizmetleri Sınıfına dahil diğer kadrolarda görev yapanlara ödenir.

**Emniyet Hizmetleri Tazminatı: Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda görev yapanlar ile çarşı ve mahalle bekçilerine ödenir.

**Mülki İdare Amirliği Özel Hizmet Tazminatı: Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda görev yapanlara ödenir. (vali, vali yardımcısı, kaymakam, kaymakam adayı gibi)

**Adalet Hizmetleri Tazminatı: yüksek mahkemelerde, Yüksek Seçim Kurulunda, Sayıştay’da, il ve ilçe seçim kurullarında, adli yargıda, idari yargıda ve askeri yargıda görevli (ceza infaz kurumları ve icra müdürlükleri personeli dahil) olanlara ödenir.

**Diğer Tazminat: Kendilerine özel hizmet tazminatı veya yukarıda sayılan diğer tazminatlardan herhangi biri ödenmeyen memurlara, yan ödeme kararnamesinin “diğer tazminatlar” bölümünde belirtilen oranlar esas alınarak tazminat ödemesi yapılır. Yardımcı Hizmetler Sınıfı kapsamındaki personel hakkında da bu kapsamda tazminat ödenmektedir.

NOT:2017 Özel hizmet tazminat miktarları belli olmadı.

memurunyeri

Yorum Gönder

@name x