banner27

Memur anonim şirkete ortak olabilir mi ?

11 Şubat 2017 Cumartesi 22:04

Memur anonim şirkete ortak olabilir mi ? 657 memurlar kanunu

Memur anonim şirkete ortak olabilir mi ?
 Devlet memurlarının Anonim Şirket (A.Ş.) kurması veya kurulmuş bir A.Ş.’ye ortak olması bazı şartlarla mümkün olabilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Devlet memurlarının ticaret yapmalarını ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmalarını yasaklarken, bazı kurallara uyulması şartıyla şirket ortağı olabilmeye de imkan tanımıştır.

Ancak, memurlara yasaklanmamış olan faaliyetlerin; söz konusu faaliyetlerin memuriyet itibar ve güven duygusunu sarsmayacak nitelikteki işlere ilişkin olması, bu işlere mesai saatleri içinde vakit ayrılmaması, işlerin memuriyet görevi ve nüfuzu ile ilişkilendirilmemesi gerekmektedir.

Memurların “anonim şirket” ortaklığı

Kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet memuru olarak görev yapanlar;

-Şirketin yönetim ve denetiminde görev almamak,

-Şirketin personeli sayılacak bir görev yapmamak,

-Şirketin kanuni temsilcisi olmamak

şartıyla, bir anonim şirketin kurucuları arasında yer alabilir veya kurulmuş olan bir anonim şirkete ortak olabilir.

Anonim şirket ortaklığı usule uygun olmayan memurların durumu

Ortak olduğu anonim şirketin yönetim ve denetiminde görev alan, şirketin personeli sayılacak bir görev yapan veya şirketin kanuni temsilciliğini üstlenen memurlar hakkında disiplin hükümleri uygulanır.

657 sayılı Kanuna göre, "Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak" fiilini işleyen memurlar hakkında, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesi gerektiğinden, anonim şirket ortaklığını usulüne uygun şekilde yürütmeyen Devlet memurları hakkında da bu kapsamda disiplin cezası verilmesi söz konusudur.

Bu itibarla, memuriyete aykırı nitelik taşımayan bir Anonim Şirkete ortak olan memur, ortak olduğu anonim şirketin yönetim ve denetiminde görev alırsa veya şirketin personeli sayılacak bir görev yaparsa ya da şirketin kanuni temsilciliğini üstlenirse;

**Hakkında kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilir.


**Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmalarının olumlu olması ve ödül veya başarı belgesi almış olması durumunda, hakkında bir derece hafif ceza olan aylıktan kesme cezası uygulanabilir.

**Şirket ortaklığını usulüne uygun şekilde yürütmediği için disiplin cezası alan memur, disipline aykırı fiiline son vermez veya “ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı”na aykırı bir fiili 10 yıl içinde yeniden işlerse, hakkında Devlet memurluğundan çıkarma cezası uygulanır.

memurunyeri

Yorum Gönder

@name x