Memur görevde yükselemde nelere bakılıyor ?

12 Ekim 2016 Çarşamba 21:21

Memur görevde yükselemde öne çıkan maddeler

Memur görevde yükselemde nelere bakılıyor ?

Memuriyete belli bir tarihten önce veya sonra başlama durumuna göre, bazı memurlar hakkında geçerli olan görevde yükselme uygulamaları farklı olabilmektedir.

18.04.1999 tarihinde yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik”, bu tarihten önce veya sonra memuriyete girme durumuna göre, görevde yükselmede aranan öğrenim şartını farklı belirlemiştir.

Görevde yükselme uygulamalarında öğrenim şartı

Yönetmelikte yer alan hükümlere göre;

*Müdür, Şube Müdürü, Başmühendis, Araştırmacı, Eğitim Uzmanı, Uzman, Müdür Yardımcısı, Çözümleyici ve bu düzeyde bulunan görevler ile daha üstü görevlere atanabilmek için “en az 4 yıllık yükseköğrenim görmüş olmak”  şartı aranmaktadır.

*Programcı, Şef, Amir ve bu düzeydeki görevlere atanabilmek için “en az 2 yıllık yükseköğrenim görmüş olmak”  şartı aranmaktadır.

*Memur, Muhasebeci, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Şoför ve bu düzeydeki görevlere atanabilmek için “en az orta öğrenim görmüş olmak” şartı aranmaktadır.

*Hizmetleriyle ilgili alanda 2 yıllık yükseköğrenim görenlerin müdür ve daha alt görevlere; kurumlarınca açılan orta öğrenim üstü ve en az 2 yıl süreli mesleki kursları bitirenlerin ise müdür yardımcısı ve daha alt görevlere atanabilmesi, kurumlar tarafından çıkarılan yönetmeliklerle düzenlenmesi kaydıyla mümkün olabilmektedir.

Öğrenim şartı bakımından getirilen ayrıcalık

Görevde yükselme uygulamalarında 18/4/1999 tarihi önem taşımaktadır. Konuya ilişkin olarak Yönetmelikte yer alan düzenlemelere göre;

*18/4/1999 günü itibariyle memuriyette bulunan ve aynı zamanda 2 yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, görevde yükselme suretiyle 4 yıl süreli yükseköğrenim şartı aranan görevlere atanırken, 4 yıl süreli yükseköğrenim mezunu olarak kabul edilmektedirler. Burada kurumun takdir hakkı bulunmamaktadır.

*Görevde yükselme uygulamaları bakımından aranan öğrenim şartı, 18/4/1999 günü itibariyle memuriyette bulunan memurlar için, kurumların özel yönetmeliklerinde daha alt düzeylerde belirlenebilir. Bu belirlemede kurumların takdir hakkı söz konusudur. 

memurunyeri

Yorum Gönder

@name x