Memurun 2017 sürekli görev yolluğu (harcırahı)

20 Eylül 2016 Salı 13:03

Memurun 2017 sürekli görev yolluğu (harcırahı) nasıl ödenir ?

Memurun 2017 sürekli görev yolluğu (harcırahı)

Yurtiçinde memuriyet mahalli dışına sürekli görevle atanan memurlara;  yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı unsurlarından oluşan “sürekli görev harcırahı” ödenmektedir.

6245 sayılı Harcırah Kanunu, sürekli görevle yurtiçinde başka yere atanan memurlara ödenecek harcırahın hangi unsurlardan oluşacağını ve nasıl ödeneceğini düzenlemiştir.

Yurtiçinde sürekli görev harcırahı

Kanundaki düzenlemeye göre, yurtiçinde memuriyet mahalli dışında bir yere sürekli görevle atanan memura;

1-Yol masrafı: Gidilecek yere kadar taşıt ücreti ödenir.

2-Gündelik: Yolda geçecek süre (her 24 saat) için, memurun gündelik miktarı kadar ödeme yapılır. (2016 yılında geçerli olan gündelik tutarları için 

3-Aile masrafı: Memur için ödenecek taşıt ücreti ve gündelik tutarı, aile fertlerinin her biri için de ödenir. Aile masrafı ödenirken aile fertlerinin sayısına bakılmaz. (Aile fertleri; memurun, harcırah verilmesini gerektiren olay sırasında evlilik bağıyla bağlı olduğu eşi ile bakmakla yükümlü olduğu çocukları, anne ve babası ile erkek ve kız kardeşlerinden oluşur)

4-Yer değiştirme masrafı:  

-Memur için: gündeliğinin 20 katı ile her kilometre/denizmili için gündeliğinin %5’i ödenir.

-Memurun harcıraha müstehak aile fertlerinin (en çok 4 kişi)her biri için: memurun gündeliğinin 10 katı ödenir.

Başka yere atanan memurun eşinin de memur olması

Başka yere atanan memurun eşinin de memur olması durumunda, memura yukarıda belirtilen şekilde (aile masrafı ve yer değiştirme masrafı hesabına eş dahil edilmeden) yurtiçi sürekli görev harcırahı ödenecek ve;

**Memurun atandığı yere atanan eşine; yol (taşıt) masrafı, yolda geçecek her 24 saatlik süre için memurun eşinin müstahak olduğu gündelik tutarı ile gündeliğin 20 katı ve her kilometre/denizmili için gündeliğin %2,5’i ödenecektir.

**Memurun atandığı yer dışında bir yere atanan eşine; yol (taşıt) masrafı, yolda geçecek her 24 saatlik süre için memurun eşinin müstahak olduğu gündelik tutarı ile gündeliğin 20 katı ve her kilometre/denizmili için gündeliğin %5’i ödenecektir.

Sürekli görev harcırah ödemesin ilişkin bazı açıklamalar

Memura, anne ve babası ile kardeşlerinden dolayı sürekli görev harcırahı ödenebilmesi için, bu kişilere bakmakla yükümlü olduğuna ve aynı konutta oturulduğuna dair belge ibraz etmesi gerekecektir.

Yol masrafının ödenirken, gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan yol ve taşıt aracına göre hesaplama yapılır. 

Memur ve aile fertleri için gündelik tutarı hesaplanırken, seyahati edilen aracın hareket saati ile gidilecek yere varış saati göz önünde bulundurulur. Her 24 saat 1 gün, 24 saatten az süreler 1 gün, 24 saati aşan ve tam gün olmayan süreler de 1 gün sayılarak bulunacak gün sayısına göre gündelik ödenir.

Hesaplanan yurtiçi sürekli görev harcırahı tutarı üzerinden sadece %0,759 (binde 7,59) oranında damga vergisi kesilir.

YURT İÇİ GÜNDELİK MİKTARLARI

UNVANLAR Gündelik   Miktarları (TL)
2015 2016
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan 56,50 60,34
Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık Müsteşarı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı,  Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları 51,50 55,00
Memur ve Hizmetlilerden; 
a)Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar 43,00 45,92
b)Ek göstergesi 5800(dahil)-8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 40,00 42,72
c)Ek göstergesi 3000(dahil)-5800(hariç) olan kadrolarda bulunanlar 37,50 40,05
d)Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 33,00 35,24
e)Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 32,00 34,18

Not:

-Ülke düzeyinde (1,3), bölge düzeyinde (1,1) ve il düzeyinde (0,9) teftiş denetim veya inceleme yapan denetim elemanlarının gündelikleri, "45,92 TL" esas alınarak hesaplanır.

-6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, (d) fıkrasına göre yapılacak ödemelerde ise görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için gündeliklerinin %50 si, müteakip 90 günü için ise müstahak oldukları gündeliklerinin %40'ı esas alınır.

 
ARAZİ ÜZERİNDE ÇALIŞANLARA VERİLECEK TAZMİNATIN MİKTARI
ARAZİ ÜZERİNDE ÇALIŞAN PERSONEL Tazminat   Miktarları (TL)
           2015               2016 
Harcırah Kanununun 50 nci maddesinin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci bentlerinde yer alan personelden;
a) Kadro derecesi 1-4 olanlar 13,00 13,88
b) Kadro derecesi 5-15 olanlar 12,50 13,35

Not: Arazi tazminatından yararlananlardan;

-Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında  çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir.

-Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir.

NOT: 2017 zamları ve yolluk tutarları belirlenmedi.

memurunyeri

Yorum Gönder

@name x