Naklen memur atama göreve başlama yönetmeliği

10 Şubat 2017 Cuma 23:58

Naklen memur atama göreve başlama yönetmeliği detayları

Naklen memur atama göreve başlama yönetmeliği

Kurumiçi veya kurumlararası naklen atama suretiyle başka yere atanan memurun, eski göreviyle ilişiği kesildikten sonra yeni görevine başlayamadan hastalandığı durumlarla da karşılaşılabilmektedir.

Eski görevinden ayrılan ve yeni görevine başlayamadan hastalanan ve hakkında hastalık raporu düzenlenen memurun yeni görevine başlayabilmesi, hastalık izni bitiminde mümkün olabilmektedir

Naklen atanan memurun hastalık izni kullanması

Devlet memurlarına, haklarında usulüne uygun şekilde düzenlenmiş hastalık raporlarına istinaden hastalık izni verilmekte ve hastalık izni kullandığı süre içince ilgili memurun aylık ve özlük haklarına dokunulmamaktadır.

Memurun hastalık izni kullanıyor olması kendisine tebligat yapılmasına engel olmazken, hastalık izni sebebiyle varsa kullanamadığı mehil sürelerini de kullanarak yeni görevine başlatılmaktadır.

Naklen atanan ve yeni görevine başlamadan hastalanan memurun mali hakları

Devlet Memurları Kanununda;

**Aylığın, hizmetlerinin karşılığında memura kadroya dayanılarak ay itibariyle ödenen para olduğu, ek göstergenin ise belirtilen sınıf ve görevlerde bulunulduğu sürece ödemelerde esas alınacağı,

**Başka yerdeki bir göreve atanan ve süresinde görevine başlayan memura, işe başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren yeni görev yerinde aylık ödeneceği,

**Yasal izin kullanırken asıl görevi değişen memurun aylığının, izin süresin bitinceye kadar eski görev yerlerinde kadro tasarrufundan ödeneceği

belirtilmiştir.

Buna göre;

-Memurun, bir kadronun mali haklarından yararlanabilmesi için o kadroda göreve başlamış olması ve kadroyla ilişiğinin devam etmesi gerekir.

-Eski görevinden ayrılan memurun ilişik kesme tarihinin, atama emrini tebellüğ ettiği tarihten itibaren yeni görevine başlaması için geçecek süreleri de (mehil müddeti) kapsayacağını ve mehil müddeti döneminde memura eski görevine ilişkin özlük haklarının ödenmesi gerekir.

-Mehil müddeti içinde alınan hastalık izni, mehil müddetini kesecek ve hastalık izni bitiminden itibaren mehil süresinin kalan kısmı kullanılabilecektir.

-Naklen atanan memura, yeni görevine başlayıncaya kadar olan süre için, eski kurumu tarafından ve eski görevine ilişkin ödeme yapılır.

-Mehil süresinde hastalık izni kullandığı için süresi içinde görevine başlamayan memura; mehil süresi dönemi için eski kadro unvanı üzerinden ve eski kurumu tarafından ödeme yapılır. Mehil süresini aşan süreler için ise, yeni görevine başlaması halinde, yeni görevi esas alınarak eski kurumu tarafından ödeme yapılır.

memurunyeri

Yorum Gönder

@name x