OHAL Döneminde memur yükselişi hakkında bilgi

06 Ekim 2016 Perşembe 16:37

OHAL Döneminde memur yükselişi hakkında bilgi ve haberler

OHAL Döneminde memur yükselişi hakkında bilgi

Müdür ve daha alt unvanlı kadrolara, bazı istisnalar dışında görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucuna göre atanma uygulamasına OHAL dönemlerinde ilave istisnalar getirilip getirilmediği hususu da merak ediyor.

Görevde yükselme

Devlet memurları ile kamu iktisadî teşebbüslerinde görev yapan (399 sayılı KHK’ya tabi) sözleşmeli personelin, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, görevde yükselmesine ve unvan değiştirmesine ilişkin usul ve esaslar, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik” ile belirlenmiş olup, kamu personelinin görevde yükselmesinde kayırmacılık kısmen önlenmeye çalışılmıştır.

Bu düzenlemeye göre, kamu kurum ve kuruluşlarında; Müdür, Şube Müdürü, Başmühendis, Araştırmacı, Eğitim Uzmanı, Uzman, Müdür Yardımcısı, Çözümleyici, Programcı, Şef, Amir, Memur, Muhasebeci, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Şoför ve bu unvanlarla aynı düzeylerdeki görevlere atanabilmek için, açılacak görevde yükselme sınavında başarılı olunması da gerekmektedir.

OHAL döneminde uygulama

15 Temmuz 2016 tarihinde alçakça kalkışılan darbe girişimi sonrası ülke genelinde ilan edilen OHAL  kapsamında, darbe teşebbüsü ve terörle mücadele çerçevesinde alınması zaruri olan tedbirlere ilişkin olarak çıkarılan KHK’larda kamu çalışanlarına yönelik çeşitli düzenlemeler de yer alıyor.

Bu çerçevede, halen uygulanmakta olan OHAL kapsamında kamu görevlilerine ilişkin çeşitli düzenlemeler de yapılmış olmakla birlikte, bugüne kadar çıkarılan KHK’larda, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı ile atama yapılan görevlere sınavsız veya başka uygulamalarla atama yapılmasına imkan veren hükümler yer almadı.

Ancak, OHAL ilanının gerektirdiği tedbirler kapsamında lüzum göstermesi durumunda, kamu görevlilerinin görevde yükselme ve unvan değişikliği uygulamalarına ilişkin hususlarda da Bakanlar Kurulu tarafından düzenleme yapılabileceğini değerlendirmekteyiz.


memurunyeri

Anahtar Kelimeler OHALDönemimemuryükselişi

Yorum Gönder

@name x