banner27

Saç dolayısıyla memura ceza verilir mi ?

25 Ekim 2016 Salı 22:34

Saçları uzun olarak işe gelen erkek memura 657'ye göre ceza verilir mi ?

Saç dolayısıyla memura ceza verilir mi ?

Çalışma ortamında memurların kılık ve kıyafetlerinin nasıl olacağı yönetmelikte belirlenmiş ve bu belirlemelere uymayanlar hakkında disiplin cezası verilmesi hususu 657 sayılı Kanunda düzenlenmiştir.

Bakanlar Kurulu kararı ile çıkarılmış olan “Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Ve Kıyafetine Dair Yönetmelik”, memurların kılık/kıyafetlerinin görevleri başında nasıl olması gerektiğini belirlemiştir. Öte yandan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ise memurların mevzuatta öngörülen kılık ve kıyafet kurallarına uymasını zorunlu tutmuş ve buna uymayanlar hakkında disiplin cezası verilmesine hükmetmiştir.

Erkek memurun kılık ve kıyafeti nasıl olmalı?

“Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Ve Kıyafetine Dair Yönetmelik” hükümlerine göre, erkek memurların;

-Saçları, kulaklarını kapatmayacak biçimde ve normal duruşta enseden gömlek yakasını aşmayacak şekilde uzatılmalı ve temiz, bakımlı, taranmış olmalı.

-Elbiseleri temiz, düzgün, ütülü ve sade olmalı.

-Ayakkabıları kapalı, temiz ve boyalı olmalı. (sandalet veya atkılı ayakkabı giyilmez)

-Bina içinde ve görev mahallinde başı daima açık olmalı.

-Favorileri kulak ortasından aşağıda olmamalı.

-Hergün sakal tıraşı olmaları ve sakal bırakmamaları gerekir.

-Bıyıklarını tabiî olarak bırakmaları, uzunluğunun üst dudak boyunu geçmemesi, üstten alınmaması, yanların üst dudak hizasında olması ve alt uçlarının dudak hizasından kesilmesi gerekir.

-Kravat takmaları, kravatı örtecek şekilde balıkçı yaka veya benzeri süveterler giymemesi gerekir.

-Bina içinde gömleksiz, kravatsız ve çorapsız dolaşmamaları gerekir.

Ancak, hizmet gereği olarak bazı mesleklerde kılık kıyafet uygulamasında farklılığa gidilmesine mevzuat kapsamında imkan tanınmaktadır.

Saçı uzun memur

Yönetmelik, memurun saç uzunluğuna da sınırlama getirmiştir. Buna göre memurun saçı ancak, kulaklarını kapatmayacak biçimde ve normal duruşta enseden gömlek yakasını aşmayacak kadar uzun olabilir.

Öte yandan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan düzenlemeye göre, belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranan memura UYARMA cezası verilir ve bu durumu tekrar ettirmesi halinde ise KINAMA cezası verilir.

Bu itibarla, erkek memurlar için Yönetmelik ile getirilen saç uzunluğu sınırlamasına uymayan memurlar hakkında, ilgili disiplin amirleri tarafından soruşturma başlatılması ve disiplin cezası verilmesi gerekecektir.

“Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik”te yer alan ve erkek memurların saç uzunluğuna sınırlama getiren düzenleme kaldırılmadığı veya değiştirilmediği ya da buna aykırı hareket etmenin disiplin suçu sayılma durumu Kanundan çıkarılmadığı sürece, saç uzatarak göreve gelmek disipline aykırı davranış olarak değerlendirilecektir.

memurunyeri

Yorum Gönder

@name x