YÖK Denetleme Kurulu son değişiklikler

31 Ekim 2016 Pazartesi 17:18

YÖK Denetleme Kurulu son değişiklikler neler, YÖK Denetleme Kurulu yeni yapısı hakkında bilgiler ve son değişiklikler

YÖK Denetleme Kurulu son değişiklikler

YÖK adına üniversiteleri, bağlı birimlerini, öğretim elemanlarını ve bunların faaliyetlerini gözetim ve denetim altında bulunduran Yükseköğretim Denetleme Kurulunun üye yapısı ve üye sayısında bazı değişikliklere gidildi.

OHAL kapsamında çıkarılan 676 sayılı KHK ile yapılan değişiklikle, bakanlık merkez teşkilatlarında en az on yıl müfettiş veya denetçi olarak çalışmış olanların da Yükseköğretim Denetleme Kuruluna üye olabilmesi sağlandı.

Yükseköğretim Denetleme Kurulu üye sayısı ve üye belirleme usulü değişti

Yükseköğretim Denetleme Kurulunun 5 üyesinin YÖK tarafından belirlenmesi hükmü değişti. Değişikliğe göre YÖK, profesörler ve bakanlık merkez teşkilatlarında en az on yıl müfettiş veya denetçi olarak çalışanlar arasından 15 üye belirleyecek.

Yükseköğretim Denetleme Kurulunun, Genelkurmay Başkanlığı tarafından seçilen 1 üyesi, bundan sonra Milli Savunma Bakanlığı tarafından seçilecek.

Üyelerin görev süresi kısaldı

Daha önce, Denetleme Kurulu üyelerinden; Genelkurmay Başkanlığınca seçilen üyenin görev süresi iki, diğerlerinin altı yıldı. Yapılan değişiklikle, bütün üyelerin görev süresi 3 yıl olarak belirlendi.

Görev süreleri boyunca bütün üyelerin kurumlarıyla ilişikleri kesilecek. Daha önce Genelkurmaydan seçilen üye aylıksız izinli sayılırken diğer üyelerin kurumlarıyla ilişiği kesiliyordu.                  

Halen görevde olanların görev süresi kısaldı

29 Ekim 2016 tarihi itibariyle Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyesi olarak görev yapmakta olanlardan üç yılını tamamlayanların görevleri kendiliğinden sona erecek.

memurunyeri

Yorum Gönder

@name x