Cumhurbaşkanı'nın emekli maaşı ne kadar?

03 Mart 2013 Pazar 18:20

Emekli cumhurbaşkanları ne kadar maaş alıyor?

Cumhurbaşkanı'nın emekli maaşı ne kadar?

Abdullah Gül ne kadar emekli maaşı alacak?

Abdullah Gül'ün görev süresini bitirdiği zaman ne zaman emekli olacağını ve ne kadar maaş alacağını biliyor musunuz? Kamu görevlilerinin emeklilik hallerini anlatan yasada Gül'ün emeklilik durumu nasıl anlatılıyor?

Cumhurbaşkanlığında bulunanlar bu yerlerden ayrıldıklarında istekleri halinde emekli aylığına hak kazanmaktadırlar.

Ayrıca, bu makamlarda iken 39.maddenin (b) fıkrasında belirlenen yaş ve hizmet şartlarını yerine getirenlere de emekli aylığı bağlanmaktadır.

Cumhurbaşkanına bağlanacak emekli aylığı; Cumhurbaşkanına ödenmekte olan aylık ödeneğin yüzde kırkı olarak hesaplanıp, ödendikçe faturası karşılığında Hazineden tahsil edilecektir.

Başbakanlık görevinde bulunduktan sonra herhangi bir sebeple bu görevden ayrılanların, daha önce bağlanmış bir emekli aylığı var ise bu aylıkları, bu Kanuna göre bağlanan en yüksek emekli aylığının %75’ine yükseltilmek suretiyle ödenecektir.

Başbakanlık görevini yürütmekte bulunanlara görevleri süresince bu yükseltme yapılmayacak, Başbakanlık görevleri sırasında emekli aylığına hak kazanmayıp daha sonra emekli aylığı bağlananların aylıkları da aynı usulle hesaplanacaktır.

Cumhurbaşkanlığı görevinde bulunduktan sonra, istifa etmek, görevden uzaklaştırılmak, malulen, vazife malulü veya hangi sebep ve suretle olursa olsun anılan Makamdan ayrılanlara, müracaat tarihini takip eden aybaşından itibaren istek tarihindeki Cumhurbaşkanına ödenmekte olan aylık ödeneğin %40 ı yaşlılık aylığı olarak bağlanır. Ancak, Cumhurbaşkanı, Kanuna göre ayrıca yaşlılık aylığına hak kazanıyorsa hesaplanacak aylıklardan yüksek olanı yaşlılık aylığı olarak bağlanır ve aradaki fark Hazineden tahsil edilir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı veya Başbakan iken herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılanlara istekleri üzerine müracaat tarihini takip eden aybaşından itibaren istek tarihindeki Cumhurbaşkanına bağlanacak yaşlılık aylığının %75 i oranında yaşlılık aylığı bağlanır. Ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı veya Başbakan, Kanuna göre ayrıca yaşlılık aylığına hak kazanıyorsa hesaplanacak aylıklardan yüksek olanı yaşlılık aylığı olarak bağlanır ve aradaki fark Hazineden tahsil edilir.

Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı veya Başbakan iken veya bu görevlerden ayrıldıktan sonra ölenlerin hak sahiplerine, bu maddeye göre hesap edilen aylıklar 34 üncü madde hükümlerine göre ölüm aylığı olarak bağlanır.

Bu hükümler çerçevesinde Bakan ve Milletvekillerinin emekli aylıklarını hesaplamak gerekirse;


2013 yılı Bütçe Kanunu ile belirlenen Cumhurbaşkanı aylık ödeneği: 447.000 ÷ 12 = 37.250 TL'dir.

Buna göre Cumhurbaşkanının emekli aylığı: 37.250 x % 40 = 14.900 TL' dir .

Cumhurbaşkanının emekli aylığının % 45'si ise 14.900 x % 45 = 6.705

5510 sayılı Kanundaki düzenlemeden önce ise 25 yıl hizmeti olanlar için 5.935,42 TL, 30 yıl hizmeti olanlar içinse 6.109,60 TL olacaktı.

Yorum Gönder

@name x