KPSS İLE MEMUR OLMA YAŞI KAÇ ?

22 Mart 2013 Cuma 23:21

Kpss A Kadrolarına Atanmada Yaş Sınırı Kaç?

KPSS İLE MEMUR OLMA YAŞI KAÇ ?
Kpss A kadrolarına atanmada yaş sınırı kaç? Anayasa Mahkemesi’nin yaptığı düzenleme ile Kpss A kadrolarına atanmada 35 olan yaş sınırı iptal edildi ancak Öğretim Görevlisi Sayın Furkan Aydın bu konuda adayları uyarıyor ve aşağıdaki, değerlendirmelerde bulunuyor.
 
 
ANAYASA MAHKEMESİ’NİN 35 YAŞ İPTAL KARARI DEĞERLENDİRMESİ
 
Anayasa Mahkemesi 3/6/2011-KHK ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na eklenen Ek Madde 40 ve Geçici Madde 38’in iptali ileKPSS-A grubu memurluklarda yaş sınırını 35’e çıkaran düzenlemeyi iptal etmiştir.
 
Anayasa’nın 91. Maddesinin birinci fıkrasında yer alan şu hüküm gerekçe olarak sunulmuştur:
 
‘Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebilir. Ancak sıkıyönetim ve olağanüstü haller saklı kalmak üzere, Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümünde yer alan siyasî haklar ve ödevler kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemez.’
 
Kamuoyunda zannedilenin aksine Anayasa Mahkemesi 35 yaş uygulamasını esas yönünden değil şekil açısından iptal etmiştir. Temel hak ve hürriyetlerden siyasi bir hak olan ‘Kamu hizmetlerine girme hakkı’ için olağan KHK ile düzenleme yapılamayacağından hareketle ilgili maddelerin iptaline karar vermiştir.
 
Anayasa Mahkemesi 35 yaş sınırını iptal ettiği bu kararın 9 ay sonra yürürlüğe girmesine hükmetmiştir. Yürürlük tarihine kadar kanunla yeni bir düzenleme yapılmazsa muhtemelen değişiklik öncesi geçerli olan 30 yaş uygulamasına geri dönülmüş olacaktır.
 
Bu bağlamda her Türk vatandaşı için en temel haklardan biri olan kamu hizmetine girme noktasında yaş sınırının tamamen kaldırılması belki de en hakkaniyetli sonuç olacaktır.
 
Öğr. Gör. FURKAN AYDIN
 

Kaynak:kpssrehber

Yorum Gönder

@name x