İlksan'a kimler üye olabilir?

06 Kasım 2016 Pazar 13:53

İlksan'a kimler üye olabilir?

İlksan'a kimler üye olabilir?
  "İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı" olan İLKSAN ilkokul öğretmenleri arasında yardımlaşmayı sağlamak amacıyla kurulmuştur
 İLKSAN’A KİMLER ÜYEDİR?
4357 Sayılı Kanunun 7117sayılı Kanunla değişik 11. maddesinde sayılan;
• Sınıf öğretmenleri,
• Aday sınıf öğretmenleri,
• Özel eğitim Kurumları sınıf öğretmenleri,
• Maarif Müfettişler ve Müfettiş Yardımcıları,
• Temel Eğitim Genel Müdürlüğünde görev yapan memurlar (İlköğretim Genel
Müdürlüğü kadrosunda görev yapan memurlar)
• Genel İdare Hizmetleri ve Teknik Hizmetler Sınıfında görev yapan;
 - Millî Eğitim Müdürleri,
 - Millî Eğitim Müdür Yardımcıları,
 - Millî Eğitim Şube Müdürü,
 - Millî Eğitim Müdürlüklerinde çalışan şef, memur, teknisyen, tekniker, uzman,
mühendis ve mimarlar ile sivil savunma uzmanları (Yardımcı Hizmetler Sınıfında olanlar
hariç)
• Branşı sınıf öğretmeni olan ve Halk Eğitim Merkezi, Öğretmenevi, Bilim Sanat
Merkezi vs. yerlerde görev yapanlar,
• Sandıkta üyelik devamı talebinde bulunanlar ile belirtilen süre içerisinde
müracaat etmediğinden dolayı üye olarak mütalaa edilen Okul Öncesi Eğitim
Öğretmenleri,
• Sandık işlerinde çalışan memurlar İlksan üyesi olabilirler... 

İlksan Hangi yardımlarda bulunur?

1. İkraz (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı'nın ikraz usüllerine göre Yönetim Kurulu kararı ile)
2. Evlenme Yardımı
3. Doğal Afet Yardımı
4. Şehit Yardımı
5. Ölüm Yardımı
6. Maluliyet Yardımı
7. Emeklilik Yardımı

Kaynak:memurlarnet.biz

Yorum Gönder

@name x