Kurum ilan panosuna izinsiz yazı asmanın cezası

01 Aralık 2016 Perşembe 21:42

Kurum ilan panosuna izinsiz yazı asmanın cezası nedir ?

Kurum ilan panosuna izinsiz yazı asmanın cezası
Hatay İdare Mahkemesi, sendika temsilcisi tarafından kurumun ilan panosuna izinsiz olarak sendika afişinin asılmasını naklen atanma için yeterli bir sebep olmadığına hükmetti.

Dava, sendika temsilcisi tarafından izinsiz olarak ilan panosuna yapıştırılan sendika afişinden dolayı ilgili personel hakkında soruşturma açılarak uyarma cezası verilmesi sonrasında başka bir ilçeye atamasının yapılması üzerine açılmıştı.

Hatay İdare Mahkemesi kararında davacının başka bir ilçeye atanması hakkında yürütmeyi durdurma kararı verirken aşağıdaki gerekçelere atıf yaptı:

“Olayda; dava dosyasında mevcut bilgi ve belgeler ile davacı hakkında düzenlenen soruşturma raporunun incelenmesinden; davacının, dava konusu işleme dayanak teşkil eden eyleminin subuta erdiği ve bu eyleme ilişkin 03.05.2016 ve 1008 sayılı işlem ile uyarma cezasıyla tecziye edildiği görülmekle birlikte, bahse konu eyleme ilişkin yapılan tahkikat neticesinde düzenlenen 30.03.2016 tarihli soruşturma raporunda davacının görev yeri değişikliğini gerektirir, bulunduğu yerde görev yapma niteliğini kaybettiği gösteren açık ve kesin bir sebebin ortaya konulamadığı, kamu yararı, hizmet gerekleri uyarınca atanmasını gerektiren disiplin soruşturmasına konu eylemden başkaca bir gerekçenin bulunmadığı, bahse konu eylemin davacının naklen atanmasını gerektirebilecek bir nitelik taşımadığı anlaşıldığından, salt bu eylemi sebep gösterilerek davacının Samandağ İlçesi, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden Kırıkhan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne atanması yolundaki dava konusu işlemde, kamu yararı ve hizmet gerekleri yönünden hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Öte yandan, davacının sendika iş yeri temsilcisi olduğu dikkate alındğında, davacının görev yerinin değiştirilmesi sendikal faaliyetin yürütülememesi anlamına geleceği açıktır.

Açıklanan nedenlerle, hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına,”

Mahkeme kararına ulaşmak için tıklayınız.


memurunyeri

Yorum Gönder

@name x