MEB asil öğretmenliğe geçiş sınavı için yer dilekçe örneği

21 Ekim 2016 Cuma 15:43

MEB asil öğretmenliğe geçiş sınavı için yer dilekçe örneği indir

MEB asil öğretmenliğe geçiş sınavı için yer dilekçe örneği
Milli Eğitim Bakanlığı, yıl sonuna doğru yapılacak olan asli öğretmenliğe geçiş sınavına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakanlığın açıklamasına göre, Aday Öğretmenlerin asil olarak atanabilmeleri için 18 Aralık 2016 tarihinde yazılı ve devamında sözlü sınav yapılacak.

Mazereti Nedeniyle Başka İlde Sınava Girmek İsteyen Aday Öğretmenler

Aday öğretmenlerin görevli bulundukları ilde sınavlara girmesi esastır. Ancak sınavlara girmeye hak kazanan aday öğretmenlerden; sınav tarihlerinde muvazzaf askerlik görevi dahil her türlü aylıksız izin, analık izni, refakat izni ve hastalık izinleri (uzun süreli tedavi, tedavisi görevli bulunduğu ilde mümkün olmayan ya da farklı bir ilde görmüş olduğu tedavinin kesilmesi durumunda sağlığı olumsuz etkilenecekler) olanlar ve 18/12/2016 tarihinde yapılacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’na girecekler, görev yerinde bulunamaması durumunda mazeretlerini belgelendirmeleri ve Genel Müdürlüğümüze 21/11/2016 tarihi mesai bitimine kadar belgeleriyle birlikte başvurmalarının ardından başvuruların Genel Müdürlüğümüzce uygun bulunması halinde dilekçelerinde belirtmiş oldukları ilde sınavlara girebilecektir.

Genel Müdürlüğümüze ekteki dilekçe ile yapılacak başvurularda adayın adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, görevli bulunduğu ili, ilçesi, eğitim kurumu, mazereti, mazeretini gösterir resmi belge (dilekçe eki şeklinde) ve sınavlara girmek istediği il bilgileri yer alacak, dilekçe aday tarafından ıslak imza ile imzalanacaktır. Dilekçeler en geç 21/11/2016 tarihi mesai bitiminde Genel Müdürlüğümüze ulaşacak şekilde posta yoluyla ya da elden teslim edilebilir. Elden belge teslimi için adayın bizzat kendisinin gelmesine gerek yoktur. Posta yoluyla ulaştırılacak dilekçelerde yaşanacak gecikme ya da aksaklıklardan adayın kendisi sorumludur. E-posta, faks, telefon yollarıyla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Asli Öğretmenliğe Geçiş Sınav Kılavuzunda Yapılan Değişiklik

13.10.2016 tarihinde www.meb.gov.tr adresinde yayımlanan Asli Öğretmenliğe Geçiş Sınavı e-Kılavuzu’nun 3.1.1.c maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Eski hali : “Banka dekontu/ATM işlem fişinde adayın T.C. kimlik numarası, adı, soyadı ve katıldığı sınavın açık adı bulunacaktır. Sınav ücreti sadece 3.1.1.a maddesinde anılan şekilde bankaya yatırılacaktır. Mektup, elden, havale veya EFT yoluyla sınav ücreti tahsil edilmeyecektir.”

Yeni hali: “Sınav ücreti sadece 3.1.1.a maddesinde anılan şekilde bankaya yatırılacaktır. Mektup, elden, havale veya EFT yoluyla sınav ücreti tahsil edilmeyecektir.”

Örnek Dilekçe 

ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

(Milli Müdafaa Caddesi 6/3 MEB Ek bina 06420 Kızılay/Çankaya/ANKARA)

 

18 Aralık 2016 tarihinde yapılacak olan yazılı sınava ve devamında yapılacak olan sözlü sınava aşağıda belirttiğim bilgiler ve ekte yer alan belgeler doğrultusunda ………………… ilinde katılmak istiyorum.

 

 

Adı Soyadı

İmza

 

Adı soyadı:

TC Kimlik No:

Görev yaptığı il-ilçe:

Görev yaptığı okul:

Sınava girmek istediği il:

Mazeretin başlama tarihi:

Mazeretin bitiş tarihi:

Telefon:

Adres:

 

Mazeretin özeti:

 

 

 

 

Yorum Gönder

@name x