Öğretmelerin yasal olarak yapacağı ek işler

04 Kasım 2016 Cuma 15:09

Öğretmenler hangi ek işleri yasal olarak yapabilir ?

Öğretmelerin yasal olarak yapacağı ek işler

Öğretmen kadrolarında görev yapan Devlet memurlarından bazılarının aynı zamanda serbest avukatlık yapması da mümkün olabiliyor.

Hukuk Fakültesi mezunu olup avukatlık ruhsatnamesine de sahip olan öğretmenlerden bazıları, Öğretmenlik mesleğini yaparken aynı zamanda Avukatlık mesleğini de yürütebiliyor.

Yasal dayanak

1136 sayılı Avukatlık Kanununun;

**11 inci maddesinde, Avukatlık mesleği ile birleşemeyecek işler sayılmış ve “Aylık, ücret, gündelik veya kesenek gibi ödemeler karşılığında görülen hiçbir hizmet ve görev, sigorta prodüktörlüğü, tacirlik ve esnaflık veya mesleğin onuru ile bağdaşması mümkün olmayan her türlü iş avukatlıkla birleşemez.” denilmiştir.

**12 nci maddesinde, Avukatlık ile birleşebilecek işler sayılmış ve bu işler arasında Öğretmenlik mesleğine yer verilmemiştir.

**Geçici 20 nci maddesinde; “10.5.2001 tarihinden önce ilköğretim veya orta öğretimde öğretmenlik görevi ile avukatlık mesleğini birlikte yapanlar ve aynı durumda olup avukatlık stajını yapmakta olanlar hakkında 11 inci madde hükmü uygulanmaz.” hükmüne yer verilmiştir.

Öğretmenlik ve Avukatlık mesleğinin birlikte yapılması

Avukatlık Kanununun 11 ve 12 nci maddelerinde yer alan hükümlere göre, Öğretmenlik ve Avukatlık meslekleri birlikte yapılmaz.

Ancak, Kanunun geçici 20 nci maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde bazı öğretmenlerin aynı zamanda avukatlık mesleğini yapması mümkün olabilmektedir.

Bu itibarla;

-10 Mayıs 2001 tarihinden önce, ilköğretim veya orta öğretimde Öğretmenlik görevi ile birlikte Avukatlık mesleğini de yapmış olanlar her iki mesleği birlikte yapabilir.

-10 Mayıs 2001 tarihinden önce ilköğretim veya orta öğretimde Öğretmenlik görevi yapanlardan, o tarihten önce Avukatlık stajına başlamış olanlar her iki mesleği birlikte yapabilir.

-10 Mayıs 2011 tarihinden sonra öğretmenlik mesleğine girenler ile bu tarihten önce öğretmenlik mesleğine girmiş olmakla birlikte bu tarih itibariyle avukatlık stajına başlamamış veya tamamlamamış olanlar ise her iki mesleği birlikte yapamaz.

memurunyeri

Yorum Gönder

@name x