Öğretmenlerin hizmet yıllarına göre 2017 maaşları

13 Şubat 2017 Pazartesi 09:09

Öğretmenlerin derecelerine ve hizmet yıllarına göre 2017 Ocak maaşları

Öğretmenlerin hizmet yıllarına göre 2017 maaşları

2017 yılında öğretmenin hizmet yılına göre emekli maaşı ve ikramiyesi

Öncelikle öğretmenlerin kanunen emekli olabilecekleri mevzuattan bahsetmemiz gerekmektedir. Bu durumun sadece öğretmenlere mahsus bir durum olduğunu da belirtmemiz gerekmektedir.

652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Öğretmenlerin emekliliği başlıklı 39 uncu maddesinde şu hükümler yer almaktadır:

" Öğretmenlerin emeklilik işlemleri Haziran ve Temmuz ayları içinde yapılır. Bu aylar dışında emeklilik işlemi yapılabilmesi, görev yapılan il sınırları içinde emeklilik talebinde bulunan personelin sınıf ve branşında öğretmen fazlasının bulunması ve işlemin Bakanlıkça uygun görülmesine bağlıdır."

Bu hükme göre öğretmenlerin Haziran ve Temmuz ayları dışında emekli olması mümkün değildir. Yaş haddinden emeklilik durumunun istisna olduğunu belirtmemiz gerekmektedir.

Bu açıklamalardan sonra hizmet sürelerine göre öğretmenlerin emekli maaşı ve ikramiye hesabını yapmaya çalışacağız.Öncelikle öğretmenlerin kanunen emekli olabilecekleri mevzuattan bahsetmemiz gerekmektedir. Bu durumun sadece öğretmenlere mahsus bir durum olduğunu da belirtmemiz gerekmektedir.

652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Öğretmenlerin emekliliği başlıklı 39 uncu maddesinde şu hükümler yer almaktadır:

" Öğretmenlerin emeklilik işlemleri Haziran ve Temmuz ayları içinde yapılır. Bu aylar dışında emeklilik işlemi yapılabilmesi, görev yapılan il sınırları içinde emeklilik talebinde bulunan personelin sınıf ve branşında öğretmen fazlasının bulunması ve işlemin Bakanlıkça uygun görülmesine bağlıdır."

Bu hükme göre öğretmenlerin Haziran ve Temmuz ayları dışında emekli olması mümkün değildir. Yaş haddinden emeklilik durumunun istisna olduğunu belirtmemiz gerekmektedir.

Bu açıklamalardan sonra hizmet sürelerine göre öğretmenlerin emekli maaşı ve ikramiye hesabını yapmaya çalışacağız.

1.1.2017- 31.12.2017 TARİHLERİ ARASINDA ÖĞRETMEN EMEKLİ MAAŞI VE İKRAMİYESİ
İ S T İ H K A K L A R  
GÖSTERGE TUTARI (1/4) 1500 144,087
EK GÖSTERGE TUTARI   3000 288,174
TABAN AYLIK TUTARI     1.503,595
       
KIDEM AYLIĞI TUTARI 25 500 48,029
ÖZEL HİZMET TAZMİNATI TUTARI 775,66
       
     
     
İSTİHKAK TOPLAMI     2.759,54
25 YIL ÜZERİNDEN EMEKLİ MAAŞI     2.069,65
Ek ödeme     82,78
      ÖĞRETMENİN HİZMET YILI EMEKLİ MAAŞI EMEKLİ İKRAMİYESİ
  25,00 2.152 68.988,83
26,00 2,181 71.748
27,00 2.209,84 74.507,94
28,00 2.238,55 77.267
29,00 2.267 80.027
30,00 2.295,95 82.786,60
31,00 2.324,64 85.546
32,00 2.353 88.305,71
33,00 2.382 91.065
34,00 2.410,74 93.824,81
35,00 2.439 96.584
36,00 2.468 99.343,92
37,00 2.496,85 102.103
38,00 2.525,55 104.863
39,00 2.554 107.622,58
40,00 2.582,95 110.382
41,00 2.611,65 113.141,69
42,00 2.640 115.901
43,00 2.669 118.660,79
44,00 2.697,74 121.420
45,00 2.726 124.179,90
46,00 2.755 126.939
47,00 2.783,84 129.699
48,00 2.812,53 132.458,56
49,00 2.841 135.218
2.869,94 2.654 137.977,67
 

Öğretmenlerin derecelerine ve hizmet yıllarına göre 2017 Ocak maaşları

Unvan

De

rece

Hizmet Yılı Ocak Maaşı
Uzman Öğretmen 1-4 25 3.585,77
Öğretmen 1-4 25 3.404,65
Öğretmen 2-1 21 3.321,53
Öğretmen 3-1 18 3.259,53
Öğretmen 4-1 15 3.214,40
Öğretmen 5-1 12 3.100,77
Öğretmen 6-1 9 3.084,83
Öğretmen 7-1 6 3.038,02
Öğretmen 8-1 3 3.027,26
Öğretmen 9-1   2.989,04
       

* Evli, eş çalışmıyor ve 1 çocuklu. Yukarıdaki rakamlara eş ve çocuk yardımı ile 179.97 TL Asgari Geçim İndirimi ilave edilmiştir.

Yorum Gönder

@name x