TODAİE yüksek lisans eğitimi harcırahı 2017

20 Eylül 2016 Salı 13:10

TODAİE yüksek lisans eğitimi harcırahı ne kadar nasıl ödenir ?

TODAİE yüksek lisans eğitimi harcırahı 2017
Kamu Denetçiliği Kurumu tavsiye kararında, TODAİE yüksek lisans eğitimi nedeniyle geçici görev yolluğu ödenmesi talebini kabul etti.

Şikayetçi başvurusunda, bir KİT bünyesinde 399 sayılı KHK’nın II sayılı cetvel esasları çerçevesinde memur olarak görev yaptığını, 2015 yılı içerisinde Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) giriş sınavlarında başarılı olarak “Kamu Yönetimi” alanında yüksek lisans yapmaya hak kazandığını, TODAİE’nin kuruluş yasasında eğitim için izin verilen personelin tüm özlük ve mali haklarından yararlanmaya devam edeceğinin düzenlendiğini, bu hükme istinaden Kurumdan harcırah talebinde bulunduğunu ancak başvurusuna hala cevap verilmediğini, kendisi ile birlikte yüksek lisans yapan diğer kamu görevlilerine kurumlarınca harcırah ödemesi yapıldığını ifade ederek kendisine de harcırah ödemesi yapılmasını talep etmişti.

Kamu Denetçiliği Kurumu şikayetin kabulü yönünde tavsiye kararı alırken özet olarak aşağıdaki gerekçeye yer verdi:

“… TODAİE'de eğitim hakkı kazanan ve kurumunca eğitim süresince izinli sayılan şikayetçinin memuriyet mahalli dışına gönderilen memur pozisyonunda olduğu açık olup, TODAİE’nin yürüttüğü eğitimin kamusal faaliyet dışında ya da hizmet ile alakasız bir faaliyet olarak görülmesine imkan bulunmadığından; Danıştay’ın konuyla ilgili olarak şikayete konu gündeliğin ödenmesi yönünde istikrar kazanmış kararlarının ve Maliye Bakanlığının bu yöndeki görüşü dikkate alınarak, idarenin işleminde hukuka uyarlılık bulunmadığı kanaat ve sonucuna varılmıştır.”

Karara ulaşmak için tıklayınız.

memurunyeri

Yorum Gönder

@name x