Yargı öğretmen performansına verilen puanı iptal etti

09 Kasım 2016 Çarşamba 13:06

Yargı; Öğretmen performans değerlendirmesinin nesnel, somut, ölçme ve değerlendirme kriterlerine göre yapılması gerektiğini vurguladı

Yargı öğretmen performansına verilen puanı iptal etti

Yargı; Öğretmen performans değerlendirmesinin nesnel, somut, ölçme ve değerlendirme kriterlerine göre yapılması gerektiğini vurguladı

Bursa 3. İdare Mahkemesi 2016/1032 Esas ve 2016/1184 karar sayılı ve 20/10/2016 tarihli kararında; "Uyuşmazlığa konu değerlendirme işleminin nesnel, somut, ölçme ve değerlendirme kriterlerine dayanmadığı ve söz konusu değerlendirmenin bu haliyle objektif dayanakları ortaya konulmak suretiyle yapıldığının kabulüne olanak bulunmadığı anlaşıldığından dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır." Hükmünü vererek Öğretmen performans değerlendirmesinin nesnel, somut, ölçme ve değerlendirme kriterlerine göre yapılması gerektiğini vurguladı.

Aşağıda mahkeme kararı:Memurlar.Net - Özel

Yorum Gönder

@name x