Tıpta uzmanlık eğitimi alan doktor nöbet tutar mı ?

22 Ağustos 2016 Pazartesi 10:11

Tıpta uzmanlık eğitimi alan doktor nöbet tutar mı ? Spn yönetmelik ne diyor ?

Tıpta uzmanlık eğitimi alan doktor nöbet tutar mı ?

Tıpta uzmanlık eğitimi görmekte olanlara hastanelerde acil servis nöbeti tutturulmasının hukuka aykırı olduğu gerekçesinden hareketle açılan bir dava Danıştay tarafından karara bağlandı.

Danıştay, tıpta uzmanlık eğitimi görenlere acil servis nöbeti tutturulmasını hukuka uygun görmedi.

Bir eğitim ve araştırma hastanesinde tıpta uzmanlık eğitimi görenlere acil servis nöbeti tutturulması uygulamasına son verilmesi istemiyle yapılan başvurunun zımnen reddedilmesi üzerine açılan iptal davasında;

-İdare mahkemesi; tıpta uzmanlık öğrencilerinin pratisyen hekim olarak acil servis nöbetine dâhil edilebilmelerine mani bir düzenlemenin bulunmadığı, dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine hükmetmiştir.

-Konuyu temyiz aşamasında değerlendiren Danıştay 5.Dairesi; yataklı tedavi kurumlarındaki tabip nöbetlerini düzenleyen Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği hükümlerinden, uzmanlık eğitimi görenlerin genel uzmanlık eğitim görenler nöbeti, servis nöbeti ve branş nöbeti olmak üzere üç tür nöbet ile yükümlendirilebilecekleri, bunlar dışında bir nöbete dahil edilemeyeceklerinin anlaşıldığını belirterek, uzmanlık eğitimi görenlere acil servis nöbeti tutturulması uygulamasına son verilmesi istemiyle yapılan başvurunun reddi işleminde hukuka uyarlık bulunmadığına ve davanın reddine ilişkin idare mahkemesi kararında hukuki isabet görülmediğine hükmetti.

Karar için tıklayınız ...

memurunyeri

Yorum Gönder

@name x