banner27

2013-MEB Öğretmenin nöbet yönetmeliği güncel hali

29 Aralık 2012 Cumartesi 02:01

Öğretmenin Nöbet Hizmetleriyle İlgili Yönetmeliklerdeki Hükümler nelerdi ?

2013-MEB Öğretmenin nöbet yönetmeliği güncel hali
Müdür yardımcısı ve öğretmenlerin nöbet görevi 
MADDE 44 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-16/6/2016-29744)
(1) (1) Müdür yardımcıları, okulda kendilerine verilen nöbet görevini yerine getirir, nöbetçi öğretmen ve öğrencileri izler, nöbet raporlarını inceler, varsa sorunları müdür başyardımcısına veya müdüre bildirir.
(2) Bağımsız anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıfı öğretmenleri kendi devrelerinde ve etkinlik saatleri dışındaki zamanlarda nöbet tutarlar.
(3) Müdür yardımcısı ve öğretmen sayısı yeterli olmayan okullarda müdür yardımcısı ve öğretmenlere haftada birden fazla nöbet görevi verilir. Öğretmen sayısı iki ve daha az olan uygulama sınıflarında bölüm şefi de nöbet tutar.
(4) İlköğretim kurumlarında; okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu, yatılı, gündüzlü, normal veya ikili eğitim yapma gibi durumları göz önünde bulundurularak okul müdürlüğünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre öğretmenler, normal eğitim yapan okullarda gün süresince, ikili öğretim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutarlar. 
(5) Öğretmen, birden fazla okulda ders okutuyorsa aylığını aldığı okulda, aylık aldığı okulda dersi yoksa en çok ders okuttuğu okulda nöbet tutar.
(6) Okuldaki öğretmen sayısının yeterli olması durumunda, bayanlarda 20, erkeklerde 25 hizmet yılını dolduran öğretmenlere nöbet görevi verilmez. Ancak ihtiyaç duyulması hâlinde bu öğretmenlere de nöbet görevi verilebilir.
(7) Hamile öğretmenlere, doğuma üç ay kala ve doğumdan itibaren bir yıl süre ile nöbet görevi verilmez. 
(8) Nöbet görevi, ilk ders başlamadan 30 dakika önce başlar, son ders bitiminden 30 dakika sonra sona erer. Ancak bu süre, okulun özelliğine göre öğretmenler kurulu kararıyla 15 dakikadan az olmamak kaydıyla kısaltılabilir.
(9) Nöbet görevine özürsüz olarak gelmeyen öğretmen hakkında, derse özürsüz olarak gelmeyen öğretmen gibi işlem yapılır.
(10) Nöbetlerde uyulması gereken esaslar öğretmenler kurulunda görüşülerek okul yönetimince nöbetçi öğretmen görev talimatnamesi hazırlanır. Bu talimatname, öğretmenlere yazılı olarak duyurulur.
(11) Engelli çocuğu bulunan öğretmenlerin nöbetlerinin belirlenmesinde tercihlerine öncelik verilerek düzenleme yapılır.

Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği 
MADDE 39- (1) Belletici ve nöbetçi belletici öğretmenlik görevi pansiyonun bağlı bulunduğu okulda görev yapan kadrolu öğretmenler tarafından yürütülür.

(2) Belletici ve nöbetçi belletici öğretmen ihtiyacının okulda görev yapan kadrolu öğretmenler tarafından karşılanamadığı durumlarda, aynı yerleşim birimindeki diğer eğitim kuramlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerden istekli olanlar arasından, buna rağmen ihtiyacın karşılanamaması durumunda ise o yerleşim biriminde görev yapan diğer kadrolu öğretmenler arasından resen görevlendirme yapılmak suretiyle karşılanır.

(3) Belletici ve nöbetçi belletici öğretmenler, pansiyonun bağlı bulunduğu okul müdürünün teklifi ve il veya ilçe milli eğitim müdürünün onayı ile görevlendirilir.

(4) Belletici ve nöbetçi belletici öğretmen görevlendirilmesinde aynı pansiyondaki kız ve erkek öğrencilere ait bölümlerin her biri ayrı bir pansiyon gibi değerlendirilir.

(5) Bir günde;

a) Özel eğitim okulları pansiyonlarında elli öğrenciye kadar iki, ellibir ve üzeri sayıda öğrenci için üç belletici veya nöbetçi belletici öğretmen görevlendirilmesi esastır.

b) Diğer okul pansiyonlarında yüz öğrenciye kadar iki, yüzbir ve üzeri sayıda öğrenci için üç belletici veya nöbetçi belletici öğretmen görevlendirilmesi esastır.

(6) Erkek öğrencilerin kaldıkları pansiyonlarda erkek, kız öğrencilerin kaldıkları pansiyonlarda kadın, kız ve erkek öğrencilerin kaldıkları aynı binadaki pansiyonlarda ise hem erkek hem kadın belletici veya nöbetçi belletici öğretmen görevlendirilir.

(7) Belletici ve nöbetçi belletici öğretmenler dışında, mali bir yük getirmemek kaydıyla Bakanlıkla ilgili kuram veya kuruluşlar arasında yapılacak protokol esaslarına göre, pansiyonlarda danışman veya rehber de görevlendirilebilir.

Belletici veya nöbetçi belletici öğretmenin görev ve sorumlulukları

MADDE 40- (1) Belletici veya nöbetçi belletici öğretmenin görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Pansiyonlarda kalan öğrencilerin ders saatleri dışında eğitimleri ile ilgilenmek ve gerektiğinde derslerine yardımcı olmak.

b) Gece bekçilerini veya güvenlik görevlilerini kontrol etmek.

c) Etüt aralarında öğrencileri gözetim altında bulundurmak.

ç) Pansiyon yoklamalarını yapmak ve elektronik ortamda pansiyonla ilgili günlük veri girişini gerçekleştirmek.

d) Pansiyona gelen ziyaretçiler ile ilgili işleri yürütmek.

e) Disiplin olayları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

f) Hastalanan öğrencilerin durumuyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

g) Öğrencilerin ilaçlarının dağıtımı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

ğ) Okul yönetimince verilen diğer görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

(2) Belletici veya nöbetçi belletici öğretmen, görevlerinden dolayı ilgili müdür yardımcısına karşı sorumlu olup okul yönetimince hazırlanacak nöbet çizelgesine ve pansiyon yönergesine göre nöbet tutmakla yükümlüdür.

Yorum Gönder

@name x

Toplam Yorum Sayısı 14

Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Hayat 2 ay önce yorumlandı

Nöbet defteri müdürün odasında mi olmalı

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

cnr 7 ay önce yorumlandı

Nöbet tuttugu halde imza defteri imzalamayi unutan ögretmenin ucreti kesilirmi

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Ali rrr 1 yıl önce yorumlandı

Nobet tuttugum halde mudur nöbet ucretimi kesmis.ne yapabilirim

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Öğrtöen 1 yıl önce yorumlandı

Nöbet defterini doldurmayan nöbetçi öğretmenin nöbet ücreti kesilir mi öğretmen nöbetini tutmuş ama defteti doldurmayı unutmuş kesilir mi

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Selda Beştek 1 yıl önce yorumlandı

Öğretmenlerin sağlık durumundan hiç bahsedilmemiş.Behçet hastalığım var ve 3 tane farklı hastaneden heyet raporum .Yorgunluk hastalığımı tetikliyor.

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

kayra 1 yıl önce yorumlandı

anasinifi ogretmenleri nobet ucreti alamiyor haksizlik bu bizler bes gun boyunca hic tenefus yapmadan nobet tutuyoruz bu adaletsizlik nerde goruldu hangi ulkede var acaba merak ediyorum

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

kasif mutlu @sevim 3 yıl önce yorumlandı

hocam yukarıda herhangi bi sebeple gelmeyen öğretmenin yerine eğitim öğretim faaliyetlerini yürütür diyor bende rahatsizim ama bu madde idareye bahsettiğiniz hakki veriyor

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

bahane 3 yıl önce yorumlandı

okula 3 gün gelip nöbet tutmayan şeflerin kanuni dayanağını göremedim

0 Kişi beğendi.