Sağlık personeli il içi nakiller başlıyor

20 Kasım 2012 Salı 15:42

il sağlık müdürlükleri duyuru yayınlamaya başladılar

Sağlık personeli il içi nakiller başlıyor
ARALIK 2012 İL İÇİ DÖNEM TAYİN İLANI

     08.06.2004 Tarihli ve 25486 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 16. maddesine dayanarak hazırlanan “07.05.2007 tarihli ve 9632 sayılı Sağlık Personelinin İl İçi Atama ve Nakillerinin usul ve esaslarına dair Yönerge”ye göre Aralık 2012 Dönemi İl İçi atama yapılacaktır.

Sağlık Personelinin İl İçi Atama ve Nakillerinin Usul ve Esaslarına Dair Yönerge, Sağlık Bakanlığı kadrolarında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) bendi kapsamında istihdam edilen personelin nakillerini düzenlemektedir.

Bu yönergenin 5. maddesi şu şekildedir:

"Atama Dönemleri
Madde 5 - (1) Atama dönemleri; Mayıs, Eylül ve Aralık aylarıdır. Mayıs dönemi atamaları için Nisan ayında, Eylül dönemi atamaları için Ağustos ayında ve Aralık dönemi atamaları için Kasım ayında müracaat edilir."

Bu hüküm gereğince, il sağlık müdürlükleri duyuru yayınlamaya başlamıştır.

NOTLAR

1- Sadece il ve ilçe sağlık müdürlüğü personeli başvuru yapabilir.

2- Atamalar hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılmaktadır.

BALIKESİR İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN İLANI AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR

<İMG SRC="/common/documents/4382/balikesir1.jpg"> <İMG SRC="/common/documents/4382/balikesir2.jpg">

Yorum Gönder

@name x