2. TEOG Sınavı tüm derslerin branş bazında konuları

17 Mart 2014 Pazartesi 21:52

Tüm Derslerin Konuları, 28-29 Nisan 2014,Merkezi Sınav Konuları, 2.Merkezi Sınav Konuları, Türkçe Sınav Konuları

2. TEOG Sınavı tüm derslerin branş bazında konuları
TÜRKÇE

(A)  Fiilimsiler ile ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama
  
  1.kazanım (Fiilimsiyle, fiil ve isim soylu kelimeler arasındaki farkları kavrar.)
  2. kazanım (Fiilimsilerin işlevlerini ve kullanım özelliklerini kavrar.) 
  3. kazanım (Fiilimsileri özelliklerine uygun biçimde kullanır.)
  4. kazanım(Cümlede, fiilimsiye bağlı kelime veya kelime gruplarını bulur.)

28-29 Nisan TEOG Sınavı tüm derslerin konuları


(B)  Cümleyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama
   
1. kazanım (Cümlenin temel öğelerini ve özelliklerini kavrar.)
2. kazanım (Cümlenin yardımcı öğelerini ve özelliklerini kavrar.)
3. kazanım (Cümlede vurgulanmak istenen ifadeyi belirler.)
4. kazanım (Cümledeki     fiillerin çatı özelliklerini kavrar.)
4. kazanım (Cümledeki     fiillerin çatı özelliklerini kavrar.)
5. kazanım (İsim ve fiil cümlelerini, anlam ve kullanım özelliklerine uygun biçimde kullanır.)
6.  kazanım (Kurallı ve devrik cümleleri, anlam ve kullanım özelliklerine uygun biçimde kullanır.)
7. kazanım (Cümlelerin yapı özelliklerini kavrar.)
8. kazanım (Kalıplaşmış cümle yapılarının kuruluş ve kullanım özelliklerini kavrar.)
9.kazanım (Cümlenin ifade ettiği anlam özelliklerini kavrar.)
10. kazanım (Cümleler arasındaki anlam ilişkilerini kavrar.)
11.kazanım (Cümleye hâkim olan duyguyu fark eder.)

MATEMATİK

1)Geometri    Örüntü ve Süslemeler

2)Geometri    Dönüşüm Geometrisi

3)Geometri    Dönüşüm Geometrisi

4)Olasılık ve İstatistik    Tablo ve Grafikler

5)Olasılık ve İstatistik    Tablo ve Grafikler

6)Sayılar    Üslü Sayılar

7)Sayılar    Üslü Sayılar

8)Sayılar    Üslü Sayılar

9)Sayılar    Köklü Sayılar

10)Sayılar    Köklü Sayılar

11)Sayılar    Köklü Sayılar

12)Sayılar    Köklü Sayılar

13) Olasılık ve İstatistik    Olasılık Çeşitleri

14) Olasılık ve İstatistik    Olay çeşitleri

15) Olasılık ve İstatistik    Olay çeşitleri

16)Sayılar    Gerçek sayılar

17)Olasılık ve İstatistik    Merkezi eğilim ve yayılma ölçüleri

18)Geometri    Üçgenler

19)Geometri    Üçgenler

20)Geometri    Üçgenler

21)Geometri    Üçgenler

22)Geometri    Üçgenler

23)Geometri    Üçgenlerde Ölçme

24)Geometri    Üçgenlerde Ölçme

25)Cebir    Örüntüler ve İlişkiler

26)Cebir    Cebirsel İfadeler

27)Cebir    Cebirsel İfadeler

28) Olasılık ve İstatistik    Olası Durumları Belirleme

29)Cebir    Denklemler

30)Cebir    Denklemler

31)Cebir    Denklemler

32)Cebir    Denklemler

33)Cebir    Denklemler

34)Geometri    Geometrik Cisimler

35)Geometri    Geometrik Cisimler

36)Geometri    Geometrik Cisimler

İKİNCİ DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAV 28-29 NİSAN 2014

FEN VE TEKNOLOJİ

1. ÜNİTE: HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM-Mitoz
1. ÜNİTE: HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM-. Kalıtım
1. ÜNİTE: HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM-. Kalıtım
1. ÜNİTE: HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM-Mayoz
1. ÜNİTE: HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM-DNA ve genetik bilgi
1. ÜNİTE: HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM-Mutasyon ve modifikasyon

I.    DÖNEM BİRİNCİ SINAV

1. ÜNİTE: HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM-Canlıların çevreye adaptasyonu ve evrim
2.  ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET-Sıvıların ve gazların kaldırma kuvveti
2.  ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET-Sıvıların ve gazların kaldırma kuvveti

2.  ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET-Sıvıların ve gazların kaldırma kuvveti
2.  ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET-Basınç
2.  ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET-Basınç

3. ÜNİTE: MADDENİN YAPISI VE OZELLİKLERİ-Periyodik sistem
3. ÜNİTE: MADDENİN YAPISI VE OZELLİKLERİ-Kimyasal bağlar
3. ÜNİTE: MADDENİN YAPISI VE OZELLİKLERİ-Kimyasal tepkimeler
3. ÜNİTE: MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ-Kimyasal tepkimeler

3. ÜNİTE: MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ-Kimyasal tepkimeler
3. ÜNİTE: MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ-Asit-baz tepkimeleri
3. ÜNİTE: MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ-Asit-baz tepkimeleri
3. ÜNİTE: MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ-Asit-baz tepkimeleri
3. ÜNİTE: MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ-Asit-baz tepkimeleri

4. ÜNİTE: SES-Ses dalgaları -Sesin özellikleri
4. ÜNİTE: SES-Bir müzik aletinden çıkan sesin değişimi -Bir enerji turu olan ses  
4. ÜNİTE: SES-Sesin yayılma hızı 

28-29 Nisan TEOG Sınavı tüm derslerin konuları


5. ÜNİTE: MADDENİN HALLERİ VE ISI-Isı ve sıcaklık
5. ÜNİTE: MADDENİN HALLERİ VE ISI-Maddelerin aldığı/verdiği ısı ile sıcaklık değişimi
5. ÜNİTE: MADDENİN HALLERİ VE ISI-Maddenin ısı alış-verisi ile hal değişimlerini ilişkilendirmek
5. ÜNİTE: MADDENİN HALLERİ VE ISI-Erime/donma ısısı -Buharlaşma ısısı -. Isınma/soğuma eğrileri

6.ÜNİTE: CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ-Besin zincirindeki canlılar 
6.ÜNİTE: CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ-Besin zincirindeki canlılar 

İKİNCİ DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAV 28-29 NİSAN 2014

İNKILAP TARİHİ-SOSYAL BİLGİLER

1.ÜNİTE: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR

Batıya Erken Açılan Kent: Selanik
Mustafa Kemal Okulda
Cepheden Cepheye Mustafa kemal
Dört Şehir ve Mustafa Kemal
Mustafa Kemal Liderlik Yolunda

2.ÜNİTE: MİLLÎ UYANIŞ: YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER

Osmanlı Devleti Hangi Cephede?
Geldikleri Gibi Giderler
Ve Millî Mücadele başlıyor
Egemenlik Milletindir
Büyük Millet Meclisi İsyanlara Karşı
Barış Antlaşması mı, Ölüm Fermanı mı?


3.ÜNİTE“YA İSTİKLÂL, YA ÖLÜM!”

İlk Zaferimiz
Destanlaşan Direniş
İstiklal Milletimindir
Savaşa Rağmen Eğitim Kongresi
Anadolu İnsanının Büyük Fedakarlığı
Dirilişin Destanı: Sakarya
Hayat Veren Zafer
Savaşa Son Veren Belge
Sanat ve Edebiyat Eserlerimizde Kurtuluş Savaşımız

4. ÜNİTE: ÇAĞDAŞ TÜRKİYE YOLUNDA ADIMLAR

Saltanattan Milli Egemenliğe
Zaferin ve Bağımsızlığın Tescili
Millî Sınırlardan Millî Ekonomiye
Başkent Ankara
Yaşasın Cumhuriyet
Çağdaş Devlete Doğru
Çok Partili Demokratik Yaşam
Çağdaş Uygarlığa Doğru Adımlar
Hukuk ve Aile
Rejim Karşıtı Bir İsyan
Kabotaj Bayramı
Mustafa kemal’e Suikast Girişimi
Bir Devrin Analizi: Nutuk
Harf İnkılabından Millet Mekteplerine
Millî Kültürümüz Aydınlanıyor
Kubilay Olayı
Bir Cumhuriyet Kenti
Çağdaş Üniversite Yolunda
Devlet ve Toplum Elele
Modern Tarımın Doğuşu
Az Zamanda Çok ve Büyük İşler Yaptık
Sanat ve Spor
Çağdaş Türk Kadını
Soyadı Kanunu

5. ÜNİTE: ATATÜRKÇÜLÜK

Türk Çağdaşlaşması
Atatürk’ü Etkileyen Olaylar ve Fikirler
Her şey Güçlü Bir Türkiye için
Cumhuriyetle Bir Milletiz
Cumhuriyetin Vatandaşlarıyız
Ne Mutlu Türk’üm Diyene!
Halkçılık
Toplumda Devlet Desteği
Laiklik
Her Alanda Yenilik
İnkılapların Temel Dayanağı
En Büyük Eser

DİN KÜLTÜRÜ

6. Hac Nedir ve Niçin Yapılır?
7. Hac ve Umre ile İlgili Kavramlar
7. Hac ve Umre ile İlgili Kavramlar
8. Haccın İnsan Davranışları Üzerindeki Etkisi
9.Kurban Nedir ve Niçin Kesilir?
Okuma Metni: Kurban Tığlama (Kesme ) Duası
1. İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı
2. İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem
3. Paylaşma ve Yardımlaşma İbadeti Olarak Zekât
4. Toplumsal Dayanışma İbadeti Olarak Sadaka
5. Yardımlaşma Kurumlarımız

1. Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır.
2. Kader ve Evrendeki Yasalar
2. Kader ve Evrendeki Yasalar
3. İnsan İradesi ve Kader
3.1. İnsanın Özgürlüğü ve Sorumluluğu
3.2. İnsanın Çabası: Emek ve Rızık
3.3. Dünya Hayatının Sonu: Ecel ve Ömür
4. Allah’a Güvenmek (Tevekkül)
5. Ayete’l-Kürsi ve Anlamı
5. Ayete’l-Kürsi ve Anlamı

1. Hz. Muhammed İnsanlara Değer Verirdi
2. Hz. Muhammed Güvenilir Bir İnsandı
3. Hz. Muhammed Bilgiye Önem Verirdi
4. Hz. Muhammed Danışarak İş Yapardı
5. Hz. Muhammed Merhametli, Hoşgörülü ve Affediciydi
6.  Hz. Muhammed Çalışmayı Sever ve Zamanı İyi Değerlendirirdi
7.  Hz. Muhammed Sabırlı ve Cesaretliydi 
8. Hz. Muhammed Hakkı Gözetirdi
9. Hz. Muhammed Doğayı ve Hayvanları Severdi

1.Aklın Dinî Sorumluluktaki Yeri ve Önemi
2. Kur’an Aklımızı Kullanmamızı İster
3. Hz. Muhammed Bilgiye Önem Verirdi
4. Hz. Muhammed Danışarak İş Yapardı
5. Bilgi Taassubu Önler
6. Sevgi ve Merhamet Örneği: Hz. Yusuf
1.Aklın Dinî Sorumluluktaki Yeri ve Önemi

2. Kur’an Aklımızı Kullanmamızı İster
3. Hz. Muhammed Bilgiye Önem Verirdi
4. Hz. Muhammed Danışarak İş Yapardı
5. Bilgi Taassubu Önler
6. Sevgi ve Merhamet Örneği: Hz. Yusuf
1. Din Niçin Evrensel Bir Gerçekliktir?
2.  Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım
2.1. Hinduizm ve Budizm

İNGİLİZCE

2013 - 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF İNGİLİZCE DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

 

UNIT 1 FRIENDSHIP

Month

Week

Hour

 

FUNCTIONS

 

SKILLS

SEPTEMBER

3rd    4th 

 

 

 

 

 

 

 

3

8

 

 

 

 

 

 

 

412

Describing personal qualities.

Advising others to do something.

Expressing opinions and making choices.

Instructing or directing others to do something.

Inquiring and expressing how certain/uncertain one is of something.

Inquiring about and expressing expectations.

Asking for and giving information about habits and pastimes.

 

Reading

Understanding short, simple texts on familiar matters.

Finding specific, predictable information in simple everyday material.

Locating specific information in lists and isolating the information required.

Using an idea of the overall meaning of short texts and utterances to derive the probable meaning of unknown words from the context.

Writing

Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple connectors like “and”, “but” and “because”.

Picking out and reproducing key words and phrases or short sentences from a short text within the learner’s limited competence and experience.

Listening

Catching the main point in short, clear and simple messages.

Finding specific information in simple recorded texts.

Speaking

Making him/herself understood in short contributions, even though pauses, false starts and reformulation are very evident.

Constructing phrases on familiar topics with sufficient ease to handle short exchanges, despite very noticeable hesitation and false starts.

Interacting with reasonable ease in structured situations and short conversations, provided the other person helps if necessary.

Asking and answering questions and exchange ideas and information on familiar topics in predictable everyday situations.

 

OCTOBER

EKİM

1st

4

UNIT 2 ROAD TO SUCCESS

OCTOBER

2nd  th

 

8

 

Following and giving simple instructions.

Describing simple processes.

Drawing simple conclusions.

Imparting and seeking factual information: identifying, asking, and describing personal qualities.

 

Reading

Understanding short, simple texts on familiar matters.

Finding specific, predictable information in simple everyday material such as travel guides, brochures, etc.

Locating specific information in lists and isolating the information required.

Understanding concepts and their relationships and grouping them.

Locating the topic sentence and supporting details and examples.

Writing

Making notes

Taking notes

Underlining, highlighting, circling key concepts.

Summarizing in the form of lists and charts.

Transferring information

Listening

Catching the main point in short, clear and simple messages.

Finding specific information in simple recorded texts.

Speaking

Delivering very short rehearsed announcements of predictable, learnt content which are intelligible to listeners who are prepared to concentrate.

Giving a short, rehearsed presentation on a topic pertinent to his/her everyday life, briefly give reasons and explanations for opinions, plans and actions.

Coping with a limited number of straightforward follow up questions.

 

 

UNIT 3 IMPROVING ONE’S LOOKS

 

OCTOBER

 

5th 

 

4

 

Seeking and giving information

Warning others to take care or to refrain from doing something, instructing or directing others to do something.

Seeking and giving advice

Suggesting a course of action.

Responding to offers and suggestions.

Drawing simple conclusions and making recommendations.

Describing people (personal appearance, qualities)

 

Reading

Understanding short, simple texts on familiar matters.

Finding specific, predictable information in simple everyday material.

Locating specific information in lists and isolating the information required.

Using an idea of the overall meaning of short texts and utterances on everyday topics of a concrete type to derive the probable meaning of unknown words from the context.

Writing

Writing short, simple notes and messages relating to matters in areas of immediate need.

Listening

Catching the main point in short, clear and simple messages.

Finding specific information in simple recorded texts.

Using an idea of the overall meaning of short texts and utterances on everyday topics of a concrete type to derive the probable meaning of unknown words from the context.

Speaking

Describing everyday aspects of his/her environment

Using simple descriptive language to make brief statements.

Finding out and passing on straightforward factual information.

Discussing practical issues in a simple way when addressed clearly, slowly and directly.

Explaining what s/he likes or dislikes about something.

Using an inadequate word from his/her repertoire and using gesture to clarify what he/she wants to say.

Communicating in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of information on familiar and routine matters.

Participating in short conversations in routine contexts on topics of interest.

Asking and answering questions about habits and routines.

 

NOVEMBER

 

 

 

 

1st 2nd

8

 

 

I.  DÖNEM BİRİNCİ SINAV

 

 

UNIT 4 DREAMS

 

NOVEMBER

 

3rd 4th 

8

Imparting and seeking factual information.

Expressing surprise.

Talking about past events and states in the past. Understanding and producing simple narratives.

Expressing (in)ability in the past.

Reading

Understanding short, simple texts on familiar matters.

Finding specific, predictable information in simple everyday material

Locating specific information in lists and isolating the information required

Locating the topic sentence and supporting details and examples.

Writing

Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple connectors like “and”, “but” and “because”.

Writing very short, basic descriptions of events and past activities.

Picking out and reproducing key words and phrases or short sentences from a short text within the learner’s limited competence and experience.

Listening

Catching the main point in short, clear and simple messages.

Finding specific information in simple recorded texts.

Speaking

Interacting with reasonable ease in structured situations and short conversations.

 

 

 

 

 

Understanding enough to manage simple, routine exchanges without undue effort.

Dealing with practical everyday demands: finding out and passing on straightforward factual information.

Asking and answering questions about past events and activities.

Using simple techniques to start; maintaining, or ending a short conversation.

Initiating, maintaining and closing simple, face-to-face conversation.

Asking for attention.

Indicating when he/she is following.

Asking very simply for repetition when he/she does not understand.

Asking for clarification about key words or phrases not understood using stock phrases.

Saying he/she didn’t follow.

 

 

 

BİRİNCİ DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAV

 

 

UNIT 5 ATATÜRK: THE FOUNDER OF TURKISH REPUBLIC

 

DECEMBER

 

1st   2nd

 

8

Imparting and seeking factual information.

Talking about past events and states in the past. Understanding and producing simple narratives.

Expressing (in)ability in the past.

Reading

Understanding short, simple texts on familiar matters.

Finding specific, predictable information in simple everyday material.

Locating specific information in lists and isolating the information required.

Locating the topic sentence and supporting details and examples.

Writing

Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple connectors like “and”, “but” and “because”.

Writing very short, basic descriptions of events and past activities.

Picking out and reproducing key words and phrases or short sentences from a short text within the learner’s limited competence and experience.

Listening

Catching the main point in short, clear and simple messages.

Finding specific information in simple recorded texts.

Speaking

Interacting with reasonable ease in structured situations and short conversations.

Understanding enough to manage simple, routine exchanges without undue effort.

Dealing with practical everyday demands: finding out and passing on straightforward factual information.

Asking and answering questions about past events and activities.

Using simple techniques to start; maintaining, or ending a short conversation.

Initiating, maintaining and closing simple, face-to-face conversation

Asking for attention.

Indicating when he/she is following.

Asking very simply for repetition when he/she does not understand.

Asking for clarification about key words or phrases not understood using stock phrases.

Saying he/she didn’t follow.

 

 

DECEMBER

EKİM

3rd    4th

 

 

 

 

 

 

3

8

 

 

 

 

 

412

Imparting and seeking factual information.

Talking about past events and states in the past. Understanding and producing simple narratives.

Expressing (in)ability in the past.

Reading

Understanding short, simple texts on familiar matters.

Finding specific, predictable information in simple everyday material

Locating specific information in lists and isolating the

information required

Locating the topic sentence and supporting details and examples.

Writing

Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple connectors like “and”, “but” and “because”.

Writing very short, basic descriptions of events and past

activities

Picking out and reproducing key words and phrases or short sentences from a short text within the learner’s limited competence and experience.

Listening

Catching the main point in short, clear and simple messages.

Finding specific information in simple recorded texts.

Identifying the main point of reports of events where the visual supports the commentary.

Speaking

Dealing with practical everyday demands: finding out and passing on straightforward factual information.

Asking and answering questions about past events and activities.

Giving a simple description or presentation of people and places.

Telling a story or describing something in a simple list of points

Giving short basic descriptions of events and activities.

 

 

UNIT 7 PERSONAL EXPERIENCES

 

JANUARY

1st 2nd

 

8

Imparting and seeking factual information.

Talking about personal experiences.

Reading

Understanding short, simple texts on familiar matters.

Finding specific, predictable information in simple everyday material.

Locating specific information in lists and isolating the information required.

Locating the topic sentence and supporting details and examples.

Using an idea of the overall meaning of short texts and utterances to derive the probable meaning of unknown words from the context.

Writing

Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple connectors like “and”, “but” and “because”.

Writing very short, basic descriptions of events and personal experiences.

Picking out and reproducing key words and phrases or short sentences from a short text within the learner’s limited competence and experience.

Listening

Catching the main point in short, clear and simple messages.

Finding specific information in simple recorded texts.

Using an idea of the overall meaning of short texts and utterances to derive the probable meaning of unknown words from the context.

Speaking

Dealing with practical everyday demands: finding out and passing on straightforward factual information.

Asking and answering questions about personal experiences.

Giving a simple description or presentation of people and places.

Handling very short social exchanges about personal experiences.

Making him/herself understood in an interview and communicating ideas and information on familiar topics.

 

 

 

 

UNIT 8 COOPERATION IN THE FAMILY

 

JANUARY

3rd    4th

8

Requesting others to do something.

Instructing or directing others to do something.

Requesting assistance.

Refusing.

Apologizing.

Talking about recent activities and completed actions.

Expressing gratitude.

Reading

Understanding short, simple texts on familiar matters.

Finding specific, predictable information in simple everyday

Material.

Locating specific information in lists and isolating the information required.

Locating the topic sentence and supporting details and examples.

Using an idea of the overall meaning of short texts and utterances to derive the probable meaning of unknown words from the context.

Writing

Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple connectors like “and”, “but” and “because”.

Writing very short, basic descriptions of events and personal

Experiences.

Picking out and reproducing key words and phrases or short sentences from a short text within the learner’s limited competence and experience.

Listening

Catching the main point in short, clear and simple messages.

Finding specific information in simple recorded texts.

Using an idea of the overall meaning of short texts and utterances to derive the probable meaning of unknown words from the context.

Speaking

Dealing with practical everyday demands: finding out and passing on straightforward factual information.

Checking whether someone has done something or not.

Handling very short social exchanges about personal experiences

Using an inadequate word from his/her repertoire and using gesture to clarify what he/she wants to say.

Giving thanks.

Understanding enough to manage simple, routine exchanges without undue effort.

Accepting or refusing a request.

 

 

 

I.   DÖNEM ÜÇÜNCÜ SINAV

 

 

UNIT 9 SUCCESS STORIES

 

FEBRUARY

2ndrdth

 

12

 

 

 

 

Imparting and seeking factual information.

Describing education qualifications and skills.

Talking about accomplishments.

Reading

Understanding short, simple texts on familiar matters.

Finding specific, predictable information in simple everyday material.

Locating specific information in lists and isolating the information required.

Locating the topic sentence and supporting details and examples.

Using an idea of the overall meaning of short texts and utterances to derive the probable meaning of unknown words from the context.

Writing

Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple connectors like “and”, “but” and “because”.

Writing a series of simple phrases and sentences about people, their educational background and accomplishments.

Picking out and reproducing key words and phrases or short sentences from a short text within the learner’s limited competence and experience.

Listening

Catching the main point in short, clear and simple messages.

Finding specific information in simple recorded texts.

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

412

 

Using an idea of the overall meaning of short texts and utterances to derive the probable meaning of unknown words from the context.

Speaking

Giving a simple description or presentation of people.

Using an inadequate word from his/her repertoire and using gesture to clarify what he/she wants to say.

Understanding enough to manage simple, routine exchanges without undue effort.

Communicating in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of information on familiar and routine matters.

Talking about people, their educational background and accomplishments.

 

 

UNIT 10 READING FOR ENTERTAINMENT

 

MARCH

1stnd

8

Understanding and producing simple narratives.

Expressing accomplishments.

Expressing recent activities and completed actions.

Expressing personal experiences.

 

Reading

Understanding a short story.

Using an idea of the overall meaning of a text and utterances to derive the probable meaning of unknown words from the context.

Understanding the relation between people and events.

Making a story flowchart.

Writing

Picking out and reproducing key words and phrases or short sentences from a short text within the learner’s limited competence and experience.

Summarizing gist.

Listening

Predicting the mood of a story by the help of the melody.

Speaking

Giving a simple description or presentation of people and events.

Discussing events in a story or the plot in a simple way.

Saying what he/she thinks about things in a story.

Asking for clarification about key words or phrases not understood using stock phrases.

 

 

 

UNIT 11 PERSONAL GOALS

 

MARCH

  3rd 4th 

 

 

8

 

Understanding simple stories and acknowledging others’ viewpoints.

Expressing personal goals and outcomes.

Inquiring about and expressing want, desire.

Asking and answering questions to check on meaning (purpose) and intention.

Expressing purpose, cause and result, and giving reasons.

 

Reading

Understanding short, simple texts on familiar matters.

Finding specific, predictable information in stories

Locating specific information in quotes or slogans and isolating the information required.

Using an idea of the overall meaning of short texts and utterances to derive the probable meaning of unknown words from the context.

Writing

Picking out and reproducing key words and phrases or short sentences from a short text within the learner’s limited competence and experience.

Summarizing gist.

Making a list of personal goals.

Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple connectors like “because”.

Listening

Catching the main point in short, clear and simple messages.

Finding specific information in simple recorded texts.

Using an idea of the overall meaning of short texts and utterances to derive the probable meaning of unknown words from the context.

 

 

 

 

 

Speaking

Giving a simple description or presentation of people and events.

Discussing events in a story or the plot in a simple way.

Saying what he/she thinks about things in a story.

Asking for clarification about key words or phrases not understood using stock phrases

Understanding enough to manage simple, routine exchanges without undue effort.

Communicating in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of information.

Performing and responding to basic language functions, such as information exchange and requests and express opinions and attitudes in a simple way.

 

 

 II. DÖNEM BİRİNCİ SINAV

 

 

UNIT 12 PERSONALITY TYPES

 

APRIL

1st 2nd

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifying and expressing personal strengths and weaknesses.

Describing people in terms of personal qualities

 

Reading

Understanding short, simple texts on familiar matters.

Finding specific, predictable information in texts

Using an idea of the overall meaning of short texts and utterances to derive the probable meaning of unknown words from the context.

Filling in tests and questionnaires

Writing

Picking out and reproducing key words and phrases or short sentences from a short text within the learner’s limited competence and experience.

Summarizing gist.

Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple connectors like “because”.

Listening

Catching the main point in short, clear and simple messages.

Finding specific information in simple recorded texts.

Using an idea of the overall meaning of short texts and utterances to derive the probable meaning of unknown words from the context.

Speaking

Giving a simple description or presentation of people and events.

Asking for clarification about key words or phrases not understood using stock phrases.

Understanding enough to manage simple, routine exchanges without undue effort.

Communicating in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of information.

Performing and responding to basic language functions, such as information exchange and requests and express opinions and attitudes in a simple way.

 

 

UNIT 13 LANGUAGE LEARNING

 

APRIL

 3rdth 5th   

 

 

12

 

 

 

 

Expressing opinions and judgments.

 

Reading

Understanding short, simple texts on familiar matters.

Finding specific, predictable information in texts

Using an idea of the overall meaning of short texts and utterances to derive the probable meaning of unknown words from the context.

Writing

Picking out and reproducing key words and phrases or short sentences from a short text within the learner’s limited competence and experience.

Summarizing gist.

Using the most frequently occurring connectors to link simple sentences in order to describe something as a simple list of points.

 

 

 

 

 

Listening

Catching the main point in short, clear and simple messages.

Finding specific information in simple recorded texts.

Using an idea of the overall meaning of short texts and utterances to derive the probable meaning of unknown words from the context.

Speaking

Describing something in a simple list of points.

Giving a short, rehearsed presentation on a topic pertinent to his/her everyday life, briefly give reasons and explanations for opinions.

Making him/herself understood in short contributions, even though pauses, false starts and reformulation are very evident.

Communicating what he/she wants to say in a simple and direct exchange of limited information on familiar and routine matters, but in other situations he/she generally has to compromise the message.


Kaynak:memurlarnet.biz

Yorum Gönder

@name x