Bazı kişilere askerlik muafiyeti geldi

23 Kasım 2016 Çarşamba 12:53

Son yayımlanna 678 KHK ile askerlik muafiyeti getirilen kişiler.

Bazı kişilere askerlik muafiyeti geldi
OHAL kapsamında çıkarılan 678 sayılı KHK, bazı kişilere askerlik muafiyeti getiriyor.

678 sayılı KHK’da yer alan düzenlemeye göre, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemlere görevi olmadıkları halde mukavemet ederken şehit olanların;

*kendinden olma erkek çocukları

*aynı anne ve babadan kardeşlerinin tamamı

istekli olmadıkça silah altına alınmayacak ve silah altında olanlar ise terhis edilecek.

Bu düzenlemenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Millî Savunma Bakanlığınca belirlenecek.

678 sayılı KHK’nın ilgili maddesi

MADDE 12 – 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 54 – 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemlere, görevi olmadığı halde mukavemet ederken şehit olanların kendinden olma erkek çocukları ile aynı anne ve babadan kardeşlerinin tamamı hakkında, 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (9) numaralı bendinin (b) alt bendinin ikinci paragrafında düzenlenen hükümler uygulanır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Millî Savunma Bakanlığınca belirlenir.”

memurunyeri

Yorum Gönder

@name x